Historietime om Rena Kartonfabrikk

Mye spennende historie inder jubilueumsutstillingen.
 

Nylig var det 100-årsjubileum for tilblivelsen av Rena Kartonfabrikk. Arrangementene var mange – blant dem – jubileumsutstillingen, i de gamle fabrikklokalene. Alle elevene ved skolen vår fikk anledning til å se den fine utstillingen om den gamle hjørnesteinsbedriften.
Utstillingen over Rena Karton tok de besøkende med på en reise fra starten i 1913 og fram til slutten og den endelige konkursen i 1998.

For eleven ble det en time med viktig lokalhistorie, og elevene fikk virkelig se hvor viktig fabrikken har vært for Åmot.

Med fotografier, filmer, avisutklipp og gjenstander fikk de et innblikk i papproduksjon og industrihistorie. Hvordan det lille renasamfunnet møtte den nye tiden med elektrisitet og industri, er naturlig nok en del av historien. Likeså hvordan nasjonal og internasjonal politikk fikk følger for fabrikken.


Det var tidligere kartongansatt Erik Sannes som i sin tid fikk ideen om en utstilling i anledning av 100-årsjubileet for fabrikkoppstarten.

Trygve Stølan har ledet prosessen, mens Åmot kommune har bidratt økonomisk. Sidsel Pettersen som står bak enkeltpersonsforetaket Fine linjer, har hatt ansvar for utstillingens visuelle profil.

Fotografier og filmer, er det fotograf Atle Ilsaas som har håndtert. I tillegg har studenter fra høgskoleavdelingen på Rena bidratt.

 

| Flere bilder fra Jubileumsutstillingen |