Justering av skoledagen

Vi justerer øktlengdene ved Åmot ungdomsskole

 

Etter en prøveperiode med ny organisering av skolehverdagen, fra skolestart til høstferien - kommer  nå en justeringer med virkning fra mandag 14.oktober. Dette er gjort i samråd med elever, foreldre og ansatte.

 

Skoledagen vil nå se slik ut:

 

Økt 1: 08.25-09.20 50 min
Pause 1: 09.20-09.30 10 min
Økt 2: 09.30-10.15 45 min
Pause 2 10.15-10.20 5 min
Økt 3: 10.20-11.05 45 min
Matfri: 11.05-11.30 25 min
Økt 4: 11.30-12.15 45 min
Frukt: 12.15-12.25 10 min
Økt 5: 12.25-13.10 45 min
Pause: 13.10-13.15 5 min
Økt 6: 13.15-14.00 45 min