Eksamenstrening

Ernesto veileder Helena og Kari Helena før prøvemuntlig eksamen i spansk.

 

Våre avgangselever er inne i sitt siste halvår ved Åmot ungdomsskole og eksamenstiden nærmer seg. For å få erfaring til muntlig eksamen i juni, har alle elevene denne uka gjennomført "prøvemuntlig eksamen".

Nytt under årets eksamensavvikling er at elevene kun får 24 timers forberedelsestid, mot tidligere 48. Fra øyeblikket oppgavene deles ut, må elevene derfor jobbe effektivt, for best mulig resultat.

Under årets prøvemuntlige eksamen ble elevene fordelt mellom ni ulike fag. Forberedelsesdagen på skolen, ble benyttet godt. Elevene jobbet effektivt og alle fikk veiledning av sine respektive faglærere.

Selve avviklingen av prøvemuntlig gikk etter planen. Alle elevene fikk dessuten prøve seg som medsensorer - og på den måten være med å vurdere en annen elevs innsats.

Forhåpentligvis stiller elevene med noen erfaringer rikere og med flere kunnskaper om hva som må til, når "alvoret" kommer om et snaut halvt års tid.

 

| Bilder fra forberedelsesdagen |