"Nytt" treningsrom klart

Skolens treningsrom er oppgradert ved hjelp av "skolemillionen".

 

Åmot ungdomsskole fikk i høst positivt tilsvar fra Åmot kommune, på sin søknad om midler til å oppgradere skolens treninsgrom, med et nytt multiapparat og to spinningsykler. Nå er vårt "nye" treningsrom klart til bruk.

 

Politikerne i Åmot bestemte i fjor at det i løpet av den neste fire årsperioden skulle avsettes en million kroner i et såkalt "skolefond".  Med dette kunne skolene i Åmot søke om midler fra fondet, på inntil 250 000 kroner - hvert år - de neste fire årene.

 

Vi søkte blant annet på støtte til innkjøp av to nye spinningsykler og et multiapparat, som inntil tre personer kan benytte seg av samtidig.

 

Treningsrommet, som ligger vegg i vegg med gymsalen, er først og fremst tiltenkt elever som av ulike grunner ikke kan delta med klassen i ordinær kroppsøvingsundervisning. Skadeproblemer kan for eksempel være en grunn til dette.

 

Med det nye utstyret føler vi at vi kan gi elever med behov et tilpasset og godt alternativt tilbud, hvor de får den treningen de kan gjennomføre ut i fra forutsetningene.

 

Vårt oppgraderte treningsrom.