Overrekkelse av ny idrettshall, 3. oktober 2016

IMG 5046 IMG 5048 IMG 5053 IMG 5055
IMG 5056 IMG 5059 IMG 5061 IMG 5062
IMG 5063 IMG 5064 IMG 5066 IMG 5075
IMG 5079 IMG 5083 IMG 5089 IMG 5093
IMG 5094 IMG 5097 IMG 5098 IMG 5099
IMG 5100 IMG 5101 IMG 5102 IMG 5106
IMG 5033 IMG 5034 IMG 5035 IMG 5036
IMG 5037 IMG 5039