Forskningsprosjekt, fysisk aktivitet - 13. november 2018