Aktiviteter i Rena leir 10. trinn, - 24. september 2021