One document serves all

Gjennom et halvt år har elever og lærere brukt Internett med hjelp av håndholdte PDA-er. Så langt har vi svært blandede erfaringer med dette. Noen websider er mer eller mindre tilpasset håndholdte. Andre er absolutt helt ubrukelige. Ansvarlige i  prosjektet har prøvd flere løsninger med tanke på publisering ut fra  hvordan andre aktører har publisert stoff på nettet.

Tilsynelatende har vi trodd at nettleseren i den håndholdte ikke var tilpasset innholdet på Internett, og vi har også trodd at Opera sin teknologi – small screen rendering technology var løsningen. Det viser seg at den løsningen krever at teknologien blir tilpasset fabrikanters proprietære løsninger, f. eks Sony Ericssons telefon P800.

Så – 99,5 % av alle nettsteder er gått ut på dato

Dette kan høres ut som en meget sterk påstand, men er etter formelle regler for HTML riktig. HTML var opprinnelig kun laget for å strukturere tekst. Etter hvert, utover i 90 åra, brukte web designere også HTML til å lage presentasjon av stoffet. Det mest typiske er bruk av tabeller. Det finnes knapt et nettsted i dag som ikke misbruker tabeller og radbrekker HTML kode. Skolen vår er også i dette gode selskapet. Det er i særlig grad kunstig bruk av tabeller til presentasjon som gjør Internett til et mareritt for håndholdte enheter. En tabell skal i utgangspunktet presentere tabulære data. Det har alltid vært meningen. Den skal ikke brukes til plassere elementer på en HTML side.

Finnes det en løsning?

For å si det enkelt – ja. Mens nettsteder har gått ut på dato, støtter så godt som alle nettlesere utgitt i dette århundre teknologier som gjør at man kan lage nettsteder som er ”forward compatible” med framtidas Internett teknologi. Nettleserne av i dag ligger 6 til 7 år i tid foran mange såkalte anerkjente nettsteder som er tilpasset gårsdagen. Nettleserne av i dag støtter løsninger fra  w3.org som anbefaler løsninger for hvordan man skal bygge Internett i dag og i framtida. Kort sagt går det ut på å bygge på den hellige treenighet:

CSS (stilark er) er en særdeles viktig del av løsningen

Stilark skiller struktur fra presentasjon eller innhold fra struktur. De som bygger framtida på nettet har funnet ut dette og lager sider for framtida. Dette kan være avanserte sider med script som krever programmering. De fleste steder kan nøye seg med stilark, som alle som kan litt grunnleggende HTML, fort kan tilegne seg. Mange har allerede begynt transformasjonen. De mest kjente er:

Flash teknologi som mange ungdommer her ved skolen har satt seg inn i, kan man også regne med som teknologi for framtida

Nytt nettsted for Wireless pupils bygget på web standarder

På bakgrunn av dette, har Wireless pupils prosjektet laget nye sider tilpasset moderne Internett teknologi. Målet har vært:

1 – Sidene skal være brukbare i alle håndholdte enheter, samt alle moderne nettlesere

2 – Tekst og innhold skal være lett å lese og lett tilgjengelig

3 – Sidene og løsninger skal ved ”lansering” ikke være ferdige, men utvikles videre etter feedback fra brukerne

4 – Sidene skal i størst mulig grad være feilfrie (validate) i henhold tjenester som w3.org tilbyr på nettet, henholdsvis for CSS og XHTML. Dette vil ta en tid å lære. Så sidene er ikke perfekte nå.

5 – Sidene skal skrives med strikt kode med tanke på rask nettlasting. Unntak her er spesielle sider med streaming video og bruk av Flash

6 – Sidene skal være utskriftsvennlige (eget stilark for utskriving av dokumenter)

7 – Lære å lage Internett sider tilpasset brukere med ulike funksjonshemninger og tillpasse dette til nettstedet

Det er et håp at ideene bak dette nettstedet, våre erfaringer og ny kunnskap vi tilegner oss kan bidra til at andre vil lage sider tilpasset moderne nettlesere og web standarder. Er vår egen hjemmeside neste prosjekt?

Konklusjon

 Man må komme bort fra gammel teknologi og utforme nettsteder i henhold moderne web standarder. Ett viktig unntak er streaming video der det i dag ikke finnes standarder som er allment akseptert. Vårt mål kan vi oppsummeres slik:

Mere informasjon om stilark

Create once, publish everywhere