Shirin Ebadi og Nobelprisen

Læremidler

Den norske Nobelkomiteen

Komiteens begrunnelse for årets valg

Kort biografi fra Nobelkomiteen

Kart over Iran

Caplex

Caplex PDA

Encarta

Redd Barna

Raftoprisen prismottakere

Iranian Children’s Righs Society

Shirin Ebadis biografi med utfyllende lenker

1 – Introduksjon

Idemyldring/ev. forelesning som innfallsvinkel

2 – Kart
A - Finn digitalt kart over Iran. Finn hovedstaden Teheran og skriv opp navnene på alle nabolanda: 

3 – Fakta om Iran
Bruk Caplex og les om Iran. Lag 5 spørsmål om Iran ut fra opplysninger du finner om landet. Sett dere sammen 2 og 2 og still hverandre spørsmål som dere har laget.

4 – Nobelkomiteens begrunnelse
A - På nettstedet til Nobelkomiteen gis det 2 hovedbegrunnelser for hvorfor Shirin Ebadi fikk prisen. Oppgi disse 2 begrunnelsene.

B- Shirin Ebadi har spesielt kjempet for og fokusert på 2 grupper i samfunnet. Hvilke 2 grupper i samfunnet har Shirin Ebadi særlig kjempet for?

5 – Shirin Ebadi - biografi
A - Tenk deg at du jobber i Caplex. Skriv en kort (minst 40 ord) biografi om Shirin Ebadi. Hvis du er usikker, se hvordan andre biografier er skrevet. Sett inn bilde av Shirin Ebadi i artikkelen.

B – Lag også en tidslinje med viktige årstall i Shirin Ebadis livs.

6 – Menneskerettigheter

A - Tror du årets utdeling kan bidra til større demokrati i Iran? Gi begrunnelse.

B - Finnes det en motsetning mellom muslimsk tro og demokrati? Gi begrunnelse.

7 – Spørsmål på pressekonferanse med akkreditering

Du er på den offisielle pressekonferansen sammen med verdenspressen. Du får anledning til kun å stille ett spørsmål. Formuler spørsmålet på engelsk. 

8 – Spørsmål til Shirin Ebadi
Tenk deg at din klasse får et eksklusivt møte med Shirin Ebadi. På bakgrunn av hva du nå vet, skal du lage 10 spørsmål til Shirin Ebadi. Spørsmålene må lages på engelsk. Gå deretter sammen i grupper på fire og fire. Velg gruppeleder. Hver gruppe skal så bli enige om 10 spørsmål som gruppen vil stille. Les spørsmålene høyt for hverandre og sjekk uttalen. Ta lyden opp på PC, PDA eller minidisk eller bruk video.

3 av elevene i gruppen er journalister og stiller spørsmål. 1 elev i gruppen spiller Shirin Ebadi og svar etter beste evne på spørsmålene på engelsk.  

 9 - Spørsmål  til viktige politikere
9 - Du møter statsminister KJell Magne Bondevik eller en anen kjent politiker. Lag to spørsmål om årets fredspris som dere kan stille: