En liten fargetest, -eller groseprøve om man vil....

Preposisjoner
Her kan du trene preposisjoner. Og du får svar med en gang...

Barnaby Bear
Barnaby tilbyr lek og geografi. Du vil sikkert synes det er artig å følge Barnaby på reisene hans :)

Forstå spørsmålet

Grammar quiz
Direct link to Dave's grammar quizzes. A good way to practice what the teacher tried to tell you..:-)

Bøye verb
Practise 85 different irregular verbs

Hva er dette?
Du får fram et bilde og fire mulige svar. Totalt 71 oppgaver. Bare ett er rett.....

To be
Kan du bruke to BE? Her er 20 oppgaver. Klarer du disse?

Adjektiv eller adverb
Kan du forskjellen på adjektiv og adverb? Test deg selv

Korrekt ord
Sett sammen ordene til engelske setninger.

Ubestemt artikkel
Kan du ubestemte artikler på engelsk. Hvis ikke - test deg selv her.

At, in, on
41 oppgaver med preposisjoner. Disse må du kunne!!

Riktig verb
40 oppgaver som sjekker om du kan bruke rett form av verbet....