Åmot ungdomsskoles nettsider!


Nyere datateknologi gjør at vi i dag kan arbeid mot mål og utfordringer som før syntes umulige.
  • Hver elev og lærer kan gjennom Internett ha tilgang til kunnskap og læringsressurser fra hele verden. Klasserommet har ingen vegger. I prinsippet kan en kommunisere med hele verden.
  • Ny teknologi vil gi alle elever mulighet til tilpasset læring og opplæring.
  • Personlige datamaskiner i nettverk mot Internett er i dag et arbeidsredskap i læringsprosessen som er unikt. Elever kan i dag lage og publisere elevarbeider som vekker interesse langt ut over eget klasserom og lokalsamfunn.

Alle elever og lærere skal ha tilgang til en personlig datamaskin fra sin arbeidsplass som er knyttet opp mot Internett.

I all vår datasatsning vil vi ha et likestillings- og et internasjonalt perspektiv i bunn.

Vi vil legge vekt på at elevene føler at de er bidragsytere når de legger ut aviser, hjemmesider osv. på Internett, og at de har sin egen identitet og sitt eget lokalsamfunn som basis for kommunikasjon med andre skoler og elever på nettet.

Vi ønsker et aktivt skolesamfunn hvor foreldre, lokalsamfunn og også skolens samarbeidspartnere i næringslivet lokalt og nasjonalt tar del i å skape en skole for framtida.

 

Visjon

Mål

Innhold

L 97

Entreprenørskap

Evaluering

Budsjett

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!