Renas A-lag, sesongen 2004.

Andre
fotballsider



e-post






 

Området ble sist oppdatert 26.01.05.

Evaluering av sesongen 2004

·
       Mål med sesongen:
Treneren minner om målsetning for sesongen 2004.
Treningsglede, 90 % treningsoppmøte...
Utvikle den enkeltes ferdigheter...
Utvikle godt fotballspill...
Utvikle godt kameratskap mellom unge og eldre spillere...

 Langsiktige mål — 3 år:
Rena har lykkes med målsetningen. Det ble over all forventning for alle. Rena rykket opp i 4.divisjon. Rena har mange talentfulle, sultne unge spillere på vei til A-laget. Disse har ytt den nødvendige konkurransen om plassene på laget. Erfarne Renaspillere, samt gode spillere fra forsvaret har også vært nøkkelfaktorer.

 Selve treningsøktene:
SKIFTET OG KLAR TIL RIKTIG TID!
1. Motivering.
Presentasjon av øktas tema, få lyst til å trene, alternativ trening. 
2. Oppvarming.
Med ball, intensitet økes etter hvert.
3. Fotballspesifikk hurtighetsøvelser.
4. Øvelser  - dagens tema.
Øvelsene en del av “kampen”, bane, mål, motspillere, medspillere, retning, få eller mange begrensninger, progresjon, funksjonalitet, intensitet og differensiering.
— 1:1, 2:2
5. Spillfase 
Eks. 3:3, 4:4 osv… med dagens tema.
6. Avslutning med lav intensitet.
7. Uttøyning og oppsummering.

 Fotballfaglige satsningsområder:
1. FERDIGHETER
1A og 1F dvs. i 1:1 situasjoner.
Mottak, medtak, pasning, bevegelse, avslutningsferdigheter, 1A-rollen med dribling, finter, vendinger. 1F-rollen med hurtighet, balanse, press, gjenvinning.
2. Keeper (Egne øvelser)
3. KAMPDIMENSJONEN
Omstilling — def.  -  off.
Offensivt: Overgangsspill
Defensivt: Gjenvinning
Soneforsvar

 Konklusjon mot målet:
Det er skapt en god entusiasme rundt Renas A-lag.
Treningsgleden er der. Målet med 90 % oppmøte… er ikke nådd for alle. Oppmøtet i snitt har vært 15 spillere. Dette bør bedres.
Utvikle den enkeltes ferdigheter… er kommet i gang. Jeg kan gjennom treningskamper og seriekamper se at utførelsen med ball har blitt sikrere hos den enkelte. ( Se selve treningsøktene og fotballfaglige satsningsområder.) Treningene har vært lagt opp med mange ulike øvelser med dette for øye. Tilbakemeldingene fra spillerne har vært god. Treneren har også etterkommet ønske fra spillerne ang. diverse øvelser.
Kvaliteten på treningene har vært gode de gangene antallet spillere har vært mellom 17-20 og der de ”beste” har tatt ansvar. Jo bedre kvalitet på trening, jo bedre bli Rena. Her er også et forbedringspotensiale.
Utvikle godt fotballspill... har kommet som et resultat av treningen. Men vi har enda mer ”inne” i laget.
Utvikle godt kameratskap mellom unge og eldre spillere... Dette har fungert meget godt. Det har ikke vært konflikter innad i laget mellom spillere og trenere.
Keepertreningen har vært mangelfull.
Vi er på riktig vei mot det langsiktige målet.
( se Langsiktig mål – 3 år)

·
       Gjennomføring / Resultater:
 Treningskamper:
8 treningskamper ble gjennomført. Passe antall. Hensikt prøve ulike spillere på ulike plasser, sette sammen et lag. Definitivt den beste treningen for spillerne. Disse kampene vært svært nyttige for meg som trener. Alle spillere i troppen har fått spille i disse kampene. Resultatene og prestasjonene har variert i kampene. (Henv. videre til kampreferat http://www.amot.gs.hm.no/helgeone/treningskamper.htm ).
 Seriekamper:
17 kamper, hvor av en ikke er tellende, da Eidskog 2 trakk laget. Resultatmessig meget godt, hvis vi ser bort fra kampen hjemme mot Våler, og siste kampen borte mot Østre Trysil. 12 seire, 2 uavgjorte og 2 tap sier sitt. Hovedårsakene har vært at Rena har vært det laget i serien med kanskje det mest stabile mannskapet i snitt, få alvorlige skader og med bare to spillere i karantene. Vi har i enkelte kamper slitt med å få med de beste til en hver tid, men vi har hatt gode erstattere. Det er benyttet 36 ulike spillere i kampene. Det kan nevnes at 5 ulike keepere har vært i aksjon. Det har vært satt fokus på en kamp av gangen. (Henv. videre til kampreferat http://www.amot.gs.hm.no/helgeone/seriekamper.htm ).

      Konklusjonen er…"Rena vant 5.divisjon avd. 3"

 

Lag

Kamper

V

U

T

Målforskjell

Poeng

1

Rena

16

12

2

2

46

28

38

3

Østre Trysil

16

11

3

2

75

23

36

2

Vaaler

16

10

4

2

55

27

34

4

Romedal

16

7

2

7

56

40

23

5

Koppang

16

6

2

8

54

50

20

6

Braskereidfoss

16

5

5

6

49

67

20

7

Hof

16

3

4

9

28

53

13

8

Tangen

16

3

3

10

31

66

12

9

Nordbygda

16

1

3

12

34

74

6

 KM-spill:
Rena vant første kamp 2-1 over Eina/Einastrand og tapte 4-2 mot Lillehammer 2.

 

Lag

Kamper

V

U

T

Målforskjell

Poeng

1

Lillehammer 2

2

2

0

0

8

-

5

6

2

Rena

2

1

0

1

4

-

5

3

3

Eina/Einastrand

2

0

0

2

4

-

6

0

 ·       Oppsummering – egenvurdering:
 Trener i lære:

Dette er mitt første år som trener for et A-lag, etter 15 år som trener i yngres. Det har gitt meg nye erfaringer og har lært mye. Det har gitt meg mye personlig på og utenfor banen og jeg synes det har vært en svært spennende læretid. Jeg tror mitt bidrag har hatt betydning for opprykket.

 Trenerens ”filosofi”:

bullet

Skape noe langsiktig for laget.

bullet

Skape entusiasme på og utenfor banen.

bullet

Godt miljø på trening og kamp – kameratskap…

bullet

Utvikle den enkeltes ferdigheter.

bullet

Utvikle et lag på Rena bestående av i hovedsak Renaspillere.

bullet

3 år… stabilt 4.div. lag…

bullet

Jeg ønsker spillere som selv tar ansvar for sin egen utvikling, kan tenke selv, fotball handler om å gjøre riktige valg for laget på og utenfor banen.

bullet

Vinne dueller, spill gjennom midtbanen og score mål er viktige mål.

bullet

Spillergruppa må være åpne og ta initiativ og ansvar selv…

 Mine prinsipper for et laguttak har vært:

bullet

Treningsvilje: oppmøte og innsats.

bullet

Prioritere unge treningsvillige spillere.

bullet

Vilje til å prioritere trening, treningskamper og seriekamper.

bullet

Selv holde kontakt med trenere og lag i syke- og skadeperioder.

bullet

Siste trening før kamp må gjennomføres med 100 % for å være aktuell..

bullet

Hvor gode spillerne er… nytteverdi for laget til enhver tid.

bullet

Miljøskapende spillere er viktig.

 Treningsmengde:
Vår: 3 ganger i uka, iberegnet en kamp i uka. Kun A-lag.
Sommer: 3 ganger i uka i samarbeid med guttelaget. A-laget trener for seg når høstsesongen starter. Dette for å sikre kvaliteten.
Høst: Samme som vår.
  Samarbeid med spillerne:
Spillerne er positive gutter i alderen 15-35 år. Vi har hatt en meget fin tone innad på trening og kamp. Jeg synes de har samarbeidet godt med meg som trener. Kvaliteten på spillerne har vært god nok til å kunne vinne 5. divisjon. Treningsmengde og oppmøte til kamp har vært avgjørende. Vi har knyttet til oss spillere fra forsvaret. På kortsiktig og noen mer langsiktig basis har disse vært med på å heve kvaliteten på trening og i kamp.
 Kontakt med spillere og andre utenfor treningstid:
Kontakt med spillere har vært viktig. Tekstmeldinger ukentlig til alle og telefonsamtaler med enkelte har hyppig blitt benyttet.
 Samarbeid hjelpetrenere:
Ragnar har bidratt, tatt del i noen få treninger i vårsesongen. Han har vært en meget god rådgiver underveis i laguttak i vår. Han var lite delaktig i høstsesongen.
Keepertrener Per, har vært lite benyttet utenom fellestreningene med guttelaget.
 Samarbeid styremedlem:
Knut H. har vært en god støttespiller. Rådgiver i laguttak, hjelp rundt avvikling av kamper kontakt med enkeltspillere, oppsett av spillerbørs og i forhold til kretsen m.m. Han har vært en meget god rådgiver underveis i laguttak gjennom hele sesongen.
 Oppmenn:
Synnøve og Roar har bidratt laget på en utmerket måte under avviklingen av kamper. Tilrettelagt med treningskamper m.m.
 Formann og lagets kaptein:
Espen har gjort en kjempejobb i og rundt laget. Økonomi, overganger, sosiale aktiviteter, kontakt med spillere, utstyr, treningsarena, rådgivende i laguttak og trening og for å nevne noe. Som Kaptein er han en meget viktig motivator i spillergruppa.
 A-lagets hjemmeside:
Det er utviklet hjemmeside for laget. Innhold; nyheter rundt trening og kamper, spillerstall m/bilder, Kampreferat for trenings- og seriekamper, målscorere, spillerbørs m.m. (Henv. http://www.amot.gs.hm.no/helgeone/a-lag_2004.htm ).
 Plakater til kamp og Info. til publikum på hjemmekamper:
Plakater er laget og satt opp til hver hjemmekamp. Det er laget info. til publikum som er delt ut på hjemmekampene.
 Materiell:
Baller, vester, keeperhansker, kjegler og legekoffert – supplering er tatt hånd av treneren.
 Servering på hjemmekamper:
Foreldrene til jenter 90-laget har bidratt til salg av kaffe og kaker i de to siste hjemmekampene på våren samt alle på høsten. Dette har vært et positivt tiltak hvor inntektene har gått til jenter-90.

 ·      Konklusjon:
Rena har rykket opp i 4.divisjon.
Vi har hatt et ”godt” lag i hele sesongen.
Rena har vært et lag der de unge spillerne har fått anledning til å utvikle seg. Det kan bli en konflikt mellom ytre krav om å prioritere bort de unge spillere for å vinne enkelt kamper, framfor å gi unge spillere en utviklingsarena. Som trener for laget har jeg prioritert de unge. Dette begrunnes med de forutsetninger jeg la tilgrunn for å ta treneransvaret med en langsiktig tenkning.
På bakgrunn av dette er jeg meget godt fornøyd med opprykket.
I sommer fikk vi med 3 nye spillere til klubben for å styrke laget.
Jeg føler styret og spillere har støttet meg og mine endelige prioriteringer på trening og kamp. Jeg tar alltid tatt den siste avgjørelsen i laguttak. Denne tilliten har vært svært viktig for meg.
Jeg har observert og har fått tilbakemelding på at entusiasmen i og rundt laget har økt. Jeg håper at flere kunne komme med positive bidrag for å være med å løfte klubben enda mer. Kanskje noen vil delta i klubbens aktiviteter?

Et spennende og lærerik sesong med Renas A-lag.
Viser til A-lagets hjemmesider for 2004.
( http://www.amot.gs.hm.no/helgeone/a-lag_2004.htm ).

Rena, den 26. desember 2004.
Helge Olav Nes
Trener Renas A-lag.

Området ble sist oppdatert 26.01.05.