Elevsider - Fagsider

Hovedside | Prosjektet | Lenker | Omtale

Vinteraktivitetsuke for 9. klassene
I uke 12 har elevene i 9. klassene vinteraktivitetsuke. Aktivitene vil bli skildret med bilder og film tilpasset PDA.
Gå til startsiden - 24. mars 2003

Navnekonkurransen på PDA prosjektet
Eleven med det beste forslaget vinner en Apple Ipod. Forslag sendes Trude og fristen er 7. februar. Trudes e-post er:
t.h.frolich@itu.uio.no

Avtale bruk av PDA
Forslag til regler og avtale om bruk av PDA-er fra gruppene elevene er delt inn i.

Svar på workshop
Elevsvar på workshop 28. januar om bruk av håndholdte pc-er

TK-gruppe
Teknisk kompetansegruppe som kan bistå med tekniske problemer

Plan for historie (leveres 21. mars)
Internett
Wordfil

Plan for sidemål - uke 13 og 14, samt første uke etter påske

Plan for samfunnsfag - 13 og 14