7B
Rena
Musikk
Sport
Data
Meninger
Fritid
Forside

Jentene på veven

Torsdag kveld den 06.03 var mange elever ifra 7B samlet i skolemuseet på Åmot Ungdomsskole i forbindelse med at prosjektet "Jenter på veven" ble offisielt åpnet og at "7B avisa" ble langt ut på Internet.

Bakgrunnen for prosjektet "Jenter på veven" er at jentene skal lære å beherske data like godt som gutta, og at Åmot ungdomsskole har fått 30000,- kroner fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til dette prosjektet.

Pressen, Østlendingen og Hamar Arbeiderblad var tilstede. De tok bilder og intervjuet oss. Før på dagen hadde klassestyreren vår, Irma Richardsen, og Mari og Kine blitt intervjuet av en reporter fra NRK Hedmark

Skolesjef Odd Bjørke, Egil Evensen fra informatikk seksjonen ved høyskolen i Hedmark, prosjekt leder Arne Vegard Sveen og ordføreren i Åmot, Åse Grønlien Østmoe talte om prosjektet og jenter og IT.

Ordføreren sa blant annet i sin tale. - La datamaskina bli like dagligdags for jenter som veven var. Vi trenger jenter som kan informasjonsteknologi. De har en viktig kritisk dimensjon som vi kan dra nytte av, sa hun. Så klippet hun over den røde snora inn til IT rommet.

Etter talene viste elevene i 7B fram avisa for foreldrene og de andre voksne som var tilstede. Vi demonstrerte også noen andre programmer og bruk av CD ROM.

Til åpningen hadde vi kjøpt en stor marsipankake og champagne brus som vi skulle feire med.

 
 
[7B | Rena | Musikk | Sport | Data Meninger | Fritid | Forside]
 
Copyright ©7B avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.