Rena
Musikk
Sport
Data
Meninger
Fritid
Forside
Internet avis
7B har laget avis og lagt den ut på Internet. Les mer om dette.

Mari Holen Nordli.
Les intervju om Mari og idrett.

Christer Andre Møller?
Intervju.

Yrkesorientering
Her blir det gitt en nærmere forklaring på yrkes-
orienteringa ved Åmot ungdomsskole.

[ Rena | Musikk | Sport | Data Meninger | Fritid | Forside]
 
Copyright ©7B avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.