7B
Rena
Musikk
Sport
Data
Meninger
Fritid
Forside
CHAT!

CHAT kan være veldig gøy for norsk ungdom. Ordet CHAT betyr småprat. Med CHAT kan man bli kjent med noen hvis de tar deg alvorlig.

Du kan f. eks. spørre hvilken hobby de har, hva de gjør i fritida o.l. Du ha Internet for å bruke Chat fordi Chat er på Internet.

 
 
[7B | Rena | Musikk | Sport | Data Meninger | Fritid | Forside]
 
Copyright ©7B avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.