7B
Rena
Musikk
Sport
Data
Meninger
Fritid
Forside
Intervju med Åse Grønlien Østmoe

Mange ungdommer er misfornøyde med fritidsaktivitetene på Rena. Det er ikke et eneste sted å være for ungdom, bortsett fra klubben, som er åpent på tirsdager og fredager for 7. klassinger og oppover, og en gang hver onsdag for 6. klasse og nedover til 4.klasse. Det er for lite. De eneste stedene man ikke må kjøpe noe for å få sitte der, er minibanken og doen på kommunen. Vi i 7B tok denne saken opp med ordføreren, Åse Grønlien Østmoe.

Mange ungdommer på Rena har ingenting å finne på, kan du gjøre noe med det?
Det er jo mye idrettslag på Rena , men ikke alt passer for ungdom, men nå blir det jo forhåpentligvis et nytt idrettsanlegg og kulturhus, i og med at forsvaret kommer hit. Jeg tror det egentlig ikke er lite å gjøre, men det er for lite informasjon om det som er å gjøre. Da vi var på ungdomsskolen under valget, kom det jo fram noen ideer og meninger. Vi vil jo gjerne høre ungdommens ønsker, og vi fant jo ut at vi skulle ha en ungdomshøring, men det har ikke blitt noe av det ennå.

Klubben har fått for lite penger til og holde åpent flere ganger i uka. Kan du gjøre noe med det?
Det tror jeg alle politikere kan gjøre noe med hvis de vil. Det virker som klubben er veldig populær og godt besøkt i forhold til andre steder. Muligheten for utvidelse er stor.

Nå er det startet håndball på Rena, men det er bare for jenter mellom 15 og 16 år. Kan det ikke bli håndball for litt yngre og?
Det tror jeg at du må ta opp med idrettslaget, men det er sikkert mulighet for det.

Mange voksne synes det er dumt at ungdom henger rundt på Rena, men vi har ikke noe annet å gjøre. Hva foreslår du at vi skal gjøre?
Jeg tror det er normalt at ungdom samler seg og "henger" rundt, men det kan jo være åpent i hjemmene.

Mange unge begynner og røyke i ganske ung alder. Synes du det er et stort problem på Rena?
Ikke større enn på andre steder, men det er jo et problem. Jeg har jo sett ungdom helt ned i 12 års alderen stå å røyke.

Bodde du på Rena hele barndommen din?
Ja, det gjorde jeg.

Hva gjorde du på fritida di da?
Ja, jeg var ikke så mye på Rena, for jeg bodde 3 km unna, men når jeg var på Rena syklet jeg eller sparket. Jeg leste veldig mye, og gikk på danseskole . Det var min store lidenskap i mange år. Det var flere kafeer på Rena på den tida, og mange holdt kveldsåpent. Og så var det noe som het "Stikk innom" som ble arrangert av menighetsrådet hvor vi spilte spill og sånt. Når jeg var der, pleide jeg å ligge over hos venninna min slik at jeg slapp å gå hjem på kvelden. Det var jo ingen ungdomsklubb på den tida, dessuten måtte jo barn hjelpe mer til hjemme på den tida enn nå.

 
 
[7B | Rena | Musikk | Sport | Data Meninger | Fritid | Forside]
 
Copyright ©7B avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.