7B

Rena
Musikk
Sport
Data
Meninger
Fritid
Forside
Rena kartongs historie
Rena karton ble grunnlagt i 1913, basert på tømmer fra distriktet. De begynte å produsere kartong i 1916, og i 1932 begynte de som de første i landet å lage pappkasser av massiv papp. I fortsettelsen hadde fabrikken mye økonomiske problemer, det var så vidt fabrikken ble holdt i gang. I april i 1940 ble fabrikken totalt bomba, men den ble bygd opp igjen i 1943. Maskin nummer 2 ble satt i gang i 1954.Etter krigen har fabrikken hatt mye problemer med miljøvern og konkurranse på markedet.

.Organisasjon
Bedriften har i dag av 180 ansatte, inklusive administrasjon. Det er ca. 40 kvinner. Det lave tallet kommer av at produksjonsarbeidet for en stor er del er tyngre arbeid, og produksjonen foregår helkontinuerlig.

Produksjon
-tre masse ca.30000 m³ tømmer pr. år
-cellulose ca.9300 tonn pr. år
-makulatur ca. 9200 tonn pr. år

Råstoffene blandes og tilsettes kjemikaler under framstillings prosessen

Markeder
Av den totale produksjonen på ca. 34000 tonn går ca. 12000 tonn til viderefordeling i embalasjefabrikken. Av de restende 22000 tonn går ca.7000 tonn innenlands, mens ca. 15000 tonn eksporteres.

Arbeidsmiljø og forurensing
På grunn av liten "gjennomtrekk" ved bedriften og systematisk opplæring har vi lite ulykker eller uhell. Sykefraværet ved bedriften er ca. 9 % i gjennomsnitt, og dette er lavere enn gjennomsnittet for vår industri. Det er derfor riktig å anta det indre arbeidsmiljø ved bedriften er tilfredsstillende. Med hensyn til forurensningen har myndighetene satt klare begrensninger for tillatt utslipp fra produksjonen. Det er derfor de senere år investert betydelige beløp i et fiber gjenvinningsanlegg (Crofta) som gjør at vannet fra produksjonen inneholder ca. 1,5 % fiber ved utslipp.

Bedriften i lokalsamfunnet
Med sine ca. 180 ansatte er Rena Kartonfabrikk A/S en grunnpilar i lokalsamfunnet både ned hensyn til økonomisk vekst og sysselsetting. Det er vel rimelig å anta at når ca. 180 mennesker regelmessig henter sin lønningspose ved fabrikken, så er det mellom 600 - 800 mennesker som direkte nyter godt av dette. Indirekte er det like mange som er knyttet til bedriften gjennom forretninger, service, administrasjon etc. Totalt regner en med at bedriften direkte representerer ca. ¼ av alle arbeidsplasser i kommunen. Kort sagt : Åmot og Rena Kartonfabrikk A/S er uløselig knyttet sammen.

[7B | Rena | Musikk | Sport | Data Meninger | Fritid | Forside]
 
Copyright ©7B avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.