Etterutdanning i Sevilla

Arne Vegard (til høyre) og blide koilleger i Spania.
 

Fire uker etterutdanning på en grunnskole 15 km fra Sevilla i Spania gjennom Comenius-prosjektet, har gitt Arne Vegard Sveen god innsikt i det spanske skolesystemet, store muligheter til å praktisere spansk, svært gode spanske venner, og minner for livet. I denne artikkelen, som også er publisert på Skolenettet, forteller Arne Vegard om erfaringene fra studieturen.

 

Comenius etterutdanning
Gjennom Comenius-programmet for etterutdanning er det også mulighet gjennom SIU* å søke om en mer uformell etterutdanning som for eksempel kan være hospitering på en skole eller institusjon.

Gjennom tidligere samarbeid hadde Åmot ungdomsskole god kontakt med skolen Atonio Gala i byen Dos Hermanos, som i realiteten er en soveby til Sevilla. I samarbeid med Alvaro, lærer på skolen Antonio Gala, ble et program for oppholdet planlagt. Søknad ble sendt SIU. Den ble innvilget, og da var det bare å kaste seg ut i det. Oppholdet varte fra 24. april, inkludert påske for egen regning, og fram til 1. mai.

Skolen Antonio Gala
I Spania går ca. 75 prosent av elevene på offentlige skoler, 5 prosent på private skoler og ca. 20 prosent på escuelas concertadas som på en måte er en hybrid mellom privat og offentlig skole. Det er vanskelig å oversette direkte til norsk hva navnet skal være. På engelsk blir de bl.a. kalt for Charter schools. Antonio Gala er en slik skole. Skolen er gratis, og skolen får støtte til drift og lønnutgifter av staten. Lærerne tjener litt mindre enn de gjør i offentlige skoler. De har større frihet enn offentlige skoler, og kan markere seg i ulike retninger. Antonio Gala legger for eksempel veldig stor vekt på internasjonalt samarbeid.

 

Utdanningsnivået blant foreldre på disse ”hybrid”-skolene er høyere enn hos foreldrene i offentlig skole. Mange av skolene er også katolske. Antonio Gala er derimot konfesjonsløs, men det legges stor vekt på etikk og samfunnsansvar.

 

Skolen er ikke ulik norske skoler, men fagfokuset er sterkere, i hvert fall på ungdomstrinnet. Lærerne på ungdomstrinnet har universitetsutdannelse, og underviser kun i fag de har utdannelse i. Skolen har førskole (fra 3 år), barnetrinn og ungdomstrinn. Elevene går 4 år på ungdomsskolen (ESO).


Elevene var høflige og nysgjerrige på mannen fra Norge. De hilste vekselvis på engelsk og spansk, hello og hola. De kunne også være ganske så pratsomme i timene, men når lærer ba om ro, ble de fort stille. I løpet av måneden jeg var på skolen, så jeg aldri det man kan kalle upassende oppførsel.

 

Godt mottatt

Hyggelige - både lærere og elever.

 

Hverdagsgjøremål
Da det ble sendt søknad til SIU, ble det i søknaden presisert at det ville bli skrevet blogg fra oppholdet. Hvis man leser bloggen, vil man få et ganske godt inntrykk av hva som ble gjort på skolen og også i fritida. Jeg hadde visse problemer med å skrive blogg fordi jeg ikke hadde Internett i leiligheten der jeg bodde. Biblioteket i byen hadde ustabilt nettverk, og også skolen hadde sine problemer fordi hele nettverket ble oppgradert.

 

På skolen var jeg til stede i samfunnsfag og spansk på ungdomstrinnet. Både på barnetrinnet og ungdomstrinnet var jeg også med i engelsktimer, men hadde også med meg små grupper ut. Vi tok bilder som senere ble redigert, og en videofilm om skolen ble også påbegynt uten at den ble helt ferdig redigert. Jeg ble spurt om å holde foredrag på spansk om Norge, men valgte i stedet å snakke om Nobelprosjektet til Åmot ungdomsskole. Presentasjonen på spansk ble holdt to ganger for elever og lærere på 10. trinn (4 ESO).

 

Tre dager var rene aktivitetsdager. To på skolen før påske, og etter påske var ca. halve skolen i Malaga på idrettsdag. Malaga ligger ca. 20 mil fra Dos Hermanas, og to busser ble fylt opp med lærere og elever da vi dro dit.

 

Idrettsdag

Idrettsdag. Full innsats.

 

Gjestfrihet og uteliv
På skolen fikk jeg en veldig god mottagelse, og før jeg skulle dra, var det en uhøytidlig avskjedsseremoni med mat og drikke, uhøytidlige taler og overrekkelse av gave.

Program for fritida ble også lagt. Tre ganger var jeg med kolleger til Sevilla, blant annet besøkte vi en kveld Seville Fair som var en meget interessant og spennende opplevelse med flamencodans og festligheter. Påske i Sevilla og i landsbyen Castilleja de la Cuesta med prosesjoner ble også opplevd.

Sykkelturer på asfalt og i terreng ble det også tid til. Lokal presse, Lasemana, kom også til skolen for å skrive om oppholdet.

 

Vi møtes igjen
På siste dagen var vi enige om at vi møtes igjen. Flere av spanjolene kan tenke seg å komme til Norge, og vi ble enige om å skrive en Comenius-søknad i 2011. Under oppholdet var det viktig for meg å snakke spansk, og aldri har jeg snakket så mye som under oppholdet i Spania.

 

| Lokalavisa i Spania skrev om Arne Vegards opphold |

| Skolenettets oppslag om Arne Vegard |

| Arne Vegards Spania-blogg |