Vil du være Birken-reporter?

Vil du bli Birken-reporter?

 

Lørdag 16.mars går Birkebeinerrennet av stabelen. For 15.gang vil elever og lærere fra Åmot ungdomsskole jobbe som reportere og lage nyhetsstoff fra arrangementet. Har du lyst til å være journalist og jobbe med saker som publiseres på de offisielle birkebeinersidene?


«Birkebeineruka", starter mandag 11.mars. Hele denne uka vil de som blir birken-reportere jobbe med å lage saker til de offisielle birkebeinersidene – www.birkebeiner.no.


Vårt hovedfokus vil bli å lage stoff til ungdomssidene, barnesidene, sidene om våre "lokale helter" og ikke minst YouTube-kanalen til Birken.

 

| Ungdomsreportere | Lokale helter | Birken Youtube | Ungdom | Barn |


Men først må du altså skrive søknad. Fristen for å søke er søndag 3.mars, klokken 21.00.
Ansvarlige lærere er i år Geir, Arne Vegard og Kristine, som vil følge opp elevene hele den aktuelle uken.


Elever fra alle trinn kan søke om å få delta i prosjektet. 8.klasse-elevene vil bli opptatt med valgfag fra tirsdag-torsdag, men kan likevel søke om å delta på de andre dagene (mandag og fredag). Det vil bli et begrenset antall elever fra 10.klasse som får delta denne gangen, men vi håper flest mulig søker.


Svar på om du er en av de heldige, vil du få per e-post i innen fredag 8.mars.


Dersom du tror du kan bidra som fotograf, skribent, intervjuer (både på norsk/engelsk eller andre språk) eller foto-/videoredigerer MÅ du sende søknad til Arne Vegard OG Geir innen fristen 3.mars. Dersom det blir mange søkere ser vi oss i år nødt til å plukke ut deltakere til årets prosjekt. En god søknad vil derfor være viktig for å sikre deg en plass under årets prosjekt.


For de som er nye og aldri har deltatt på denne type prosjekter: Ikke vær redd for å søke. Husk at vi alle har vært nybegynnere en gang, og vi lærer mye av hverandre underveis.


De som søker og gjør en GOD jobb, vil ha et fortrinn når elever skal velges ut til Nobelprosjektet i Oslo i desember.

 

Denne gangen vil vi at du skal fylle ut dette skjemaet og sende til ALLE de tre lærerne; Geir, Arne Vegard og Kristine, dersom du er interessert i å delta i prosjektet vårt.


Søknadene sendes til:
Geir: ghj@amot.kommune.no
Arne Vegard: avs@amot.kommune.no
Kristine: a-kgi@amot.kommune.no