Kurs med ITU for Wireless pupils prosjektet

I 2 dager har lærere på 10. klasse teamet og elever i 10. klasse hatt opplæring i bruk av PDA. Planer for prosjektet utover høsten har også blitt lagt. Vi starter optimistiske på høsthalvåret etter disse to dagene.

Flinke elever

Jentene utforsker PDA-enUnder tirsdagens kursdag kom det fram at elevene i stor utstrekning behersker bruk av PDA. Brukerprogrammer som tekstbehandling går som en lek. Det viser seg også at elevene i stor ustrekning behersker mail oppsett, Internett oppsett og de har lært ulike aspekter ved wlan (trådløst nettverk) og Bluetooth. På mange områder har de ervervet kunnskap som normalt bare IT ansvarlige ved skoler og bedrifter har.

En elev viste f. eks. læreren, som skriver denne korte artikkel, hvordan man fra PDA-en kan koble seg opp mot skolens server og få tilgang til eget hjemmeområde. Dette er svært nyttig med tanke på oppbygging av elevmapper.

Tekniske problemer, som vi har hatt underveis i prosjektet, har kanskje ikke bare vært negativt. Mye tankegang og kreativitet har blitt utløst med tanke på å løse problemer, og man må anta at mye læring har funnet sted i denne prosessen. Men likevel – både lærere og elever har ennå mye å lære. 

Geir fra ITU i aksjon

Geir og PernilleGeir fra ITU deltok aktivt i opplæringen av elevene. Han kurset og løste intrikate problemer. Han viste også hvordan bruk av MSN, kunne utnyttes i undervisnings sammenheng. På dette området, bruk av MSN, er allerede elevene eksperter. Det gjelder å finne de riktige pedagogiske anvendelser. Geir var også hovedansvarlig for kursdagen med skolens lærere på 10. klasse trinnet.

I løpet av disse to kursdagene fikk både elever og lærere mange impulser. Ideer ble utvekslet og konkrete prosjekter og planer ble lagt. Likevel vet vi også at i dette prosjektet blir stadig erfaringer gjort underveis. Det var stor enighet om at prosjektet som i utganspunktet bare skulle vare et halvt år, trenger lenger tid for å vinne erfaringer og høste kunnskap.

Vi har erfart at mange nettsteder ikke er tilpasset håndholdte enheter. På lenkesiden til prosjektet vil vi fortsette å legge inn lenker til nettsteder som er tilpasset håndholdte eller bygger på standard web teknologi. Det blir viktig å finne nettsteder med pedagogisk innhold, men også  ev. påpeke at mange pedagogiske nettsteder ikke er tilpasset web standarder som gjør det vanskelig å bruke digitale læringsressurser for håndholdte enheter.

Veien framover og pedagogisk bruk

Tallak og Torry i asjon.Neste uke drar 10. klassene til Tyskland og Polen med Hvite busser. PDA-ene vil bli brukt i læringssammenheng på turen. Reisedagbok vil alle elever skrive på PDA, og vi håper å sende reisebrev illustrert med bilder hjem til Norge over GPRS. Det vil i praksis si at man gjennom et samspill mellom en PDA og telefon sender bilder og tekst tilbake til Norge over Internett. Det kan også være aktuelt å publisere stoff fra såkalte hotspots (trådløse Internett soner) og fra Internett kafeer.

Disse reisebrevene vil bli lagt ut på ITU’s websider og eventuelt på skolens egne hjemmesider. Dette er et forsøksprosjekt som vi håper vi vil lykkes med, men det er også faktorer utenfor vår kontroll som vil influere på om vi får til dette.

Utover høsten vil ITU jevnlig følge opp prosjektet og allerede 16. desember får skolen på nytt besøk av Tove og Geir.