Åmot ungdomsskoles nettsider!

AnsatteNavn

Gartland, John Harald
Grunt, Kjetil
Halvorsen, Marianne
Hangård, Ann Karin
Hjermstad, Geir
Holm, Åshild Vassend
Lande, Inger
Mathisen, Erik
Mølstad, Marit
Nergård, Bente Bolstad
Nes, Helge Olav
Nordby, Stig
Skjæret, Olav
Skogsholm, Hildegunn
Skramstad, Tor
Stensberg, Lars
Svehagen, Geir
Sveen, Arne Vegard 
Takvannsbukt, Marit
Tollefsen, Liv
Tollefsen, Øyvind
Wiig, Terje Engh

Funksjon

Kontaktlærer 9, inspektør, rådgiver
Kontaktlærer 8

Web-ansvarlig
Kontaktlærer 10
Kontaktlærer 9

Kontorfullmektig
Kontaktlærer 9

Vaktmester
Kontaktlærer 8
Kontaktlærer 10

Assistent
Virksomhetsleder
Prosjektleder IKT
Assistent

Vaktmester
Kontaktlærer 8


E-post

john.harald.gartland
@amot.kommune.no
kjetil.grunt@amot.kommune.no
marianne.halvorsen@amot.kommune.no
ann.karin.hangard@amot.kommune.no
geir.hjermstad@amot.kommune.no
ashild.vassend.holm@amot.kommune.no
inger.lande@amot.kommune.no

marit.molstad@amot.kommune.no
bente.bolstad.nergaard@amot.kommune.no
helge.olav.nes@amot.kommune.no
stig.nordby@amot.kommune.no
olav.skjaeret@amot.kommune.no
hildegunn.skogsholm@amot.kommune.no
tor.skramstad@amot.kommune.no

geir.svehagen@amot.kommune.no

arne.vegard.sveen@amot.kommune.no

liv.tollefsen@amot.kommune.no
oivind.tollefsen@amot.kommune.no
terje.engh.wiig@amot.kommune.no

 

 

Forside | Skolen vår | Prosjekter  
Elevsider
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!