Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Hele oppgaven kan lastes ned som et word dokument. (795Kb)

Innledning

Problemstilling:

Vi vil vise hvordan vi ved bruk av Informasjonsteknologiske hjelpemidler utvikler og gjennomfører planarbeid i engelskfaget ved 9 klasse på Furnes Ungdomsskole.

Vi vil også vise hvordan vi velger å presentere planene for foreldrene og begrunne de valg vi har foretatt i planen vedrørende bruk av Informasjonsteknologiske hjelpemidler."

I eksamen for ADB1 for pedagogisk skolepersonell ved Høgskolen i Hedmark, har vi valgt oppgave A. Vi vil lage en årsplan og et undervisningsopplegg i engelsk for 9 klasse ved Furnes Ungdomsskole i Ringsaker. I denne besvarelsen har vi valgt å ta utgangspunkt i et mulig prosjekt i Ringsaker kommune (se s.6). Ut fra oppgavelyden står det at vi skal lage en fagplan. Med fagplan forstår vi en årsplan for faget. Vi vil vise hvordan man kan bruke IT i engelskundervisningen for "... å utvikle elevens evne til å bruke engelsk skriftlig og muntlig og stimulere dem til å samhandle med mennesker fra engelskspråklige og andre kulturer"(L97 s.226).

Vi mener det er viktig for å få eleven til å nyttiggjøre seg av informasjonsverktøy at lærerne aktivt bruker IT under planlegging og tilrettelegging av undervisningen. Vi vil vise hvordan læreren kan gjennomføre dette.

Under "Tanker til slutt" har vi valgt å komme med noen betraktninger rundt IT i Skolen (se side 28).

I utarbeidelsen av undervisningsopplegget gir vi følgende rammefaktorer:

  • "Nina og Terje med PC’n på ryggen."
  • 7 maskiner knyttet i nettverk til Internett via proxy server.
  • 3 9.klasser med 28 elever.
  • 3 timer uka.
  • Vi forutsetter at eleven er kjent med Internett surfing, og kan å bruke søkerroboter.
  • At elevene er kjent med MS Word.
  • Tilgjengelig programvare er MS Office, standard Internett applikasjoner, pedagogiske programmer til bruk i undervisningen.
  • Alle elevene har egen e-mail adresse gjennom Norsk Læremiddelsentral, og kan lese e-posten via World Wide Web.

 Videre vil vi vise hvordan vi for foreldrene vil redegjøre for opplegget. Vi vil her grunngi ut fra en læringsteori om "å bruke for å lære". Vi vil vise hvordan vi har tenkt å evaluere måloppnåelse og eventuelt nye mål som oppstår underveis. Vi vil også gi noen retningslinjer for hvordan vi kan tenke oss et samarbeid hjem - skole.

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!