Åmot ungdomsskoles nettsider!
 

 

Hele oppgaven kan lastes ned som et Word dokument. (353KB

"Hjemmesideskolen" tar sikte på å lære elevene å bli personlige IT-brukere. Intensjonen med prosjektet er at vi ved å lage en hjemmeside og bruke E-post, vil avmystifisere Internett som verktøy. Vi har bygd opp prosjektsbeskrivelsen ut fra følgende hovedpunkter:

  1. Prosjektide som inneholder bakgrunn for prosjektet og ideen.
  2. Kartlegging i form av en undersøkelse i 7.klasse.
  3. Målsetning som inneholder ulike mål for prosjektet.
  4. Gjennomføring som omhandler forutsetninger, organisering,
  5. tidsrammer, introduksjon, planlegging, problemformulering, presentasjon og evaluering.

  6. Programvarevalg med drøfting av våre valg.
  7. Opplæringseksempler, hvor det skisseres konkrete "case" som

innføring av Internett.

Prosjektgruppa har tatt utgangspunkt i vår skole med de mulighetene som finnes her. Derfor er dette et realistisk og gjennomførbart prosjekt ved skolen vår.

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!