Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Mål for Netd@ys99 for Åmot ungdomsskole
I uka skal alle skolens elever og lærere sammen lære om hvilke muligheter Internett gir til læring og kommunikasjon. Elever og lærere skal utforske og lære sammen.

Alle elever og lærere har etter Netd@ys99 enten startet opp deltakelse i et internasjonalt prosjekt/kommunikasjon med elever/lærere utenfor egen skole, eller har klare tanker om hvilke internasjonale prosjekter de kan tenke seg å ta initiativ til eller å delta i.

Gjennomføring
Elevene og lærerne skal få kjennskap til og også kunne navigere på kjente nettseder for undervisning og læring. Alle skal gjøre seg kjent på følgende nettsteder:

Moro
Det skal ikke bare være "alvor". Elevene skal også ha mulighet til å være Cool! Vi vil konkurrere med andre skoler i bruk av det interaktive web baserte kjemi programmet Molekult, og vi vil delta i Good Morning World - onsdag 17. november 1999.

Jentekvelder/guttekvelder på datarommet
Vi starter opp i Netd@ys uka.

Praktisk gjennomføring
Skolens to datarom, alle datamaskiner tilknyttet Internett i klasserommene og datamaskiner på lærernes arbeidsrom vil bli brukt. Trafikken på Internett vil foregå fra over 40 datamaskiner.

Samarbeid og nettverksbygging
Kommunens nye politiske ledelse med ordfører i spissen er invitert og har sagt ja til å komme til skolen med tanke på utveksling av tanker og ideer på hvordan vi i fellesskap kan utvikle Åmot ungdomsskole som en innovativ skole i bruk av teknologi, pedagogikk og nye organisasjonsformer i skolehverdagen.

Det vil under uka bli tatt initiativ fra skolens side for å videreutvikle vårt samarbeid med privat næringsliv.

Klasser fra barneskolen vil bli invitert. Elevene fra barneskolen vil få en innføring i hva Internett kan brukes til for elever i barneskolen. Her vil skolens elever fra ungdomsskolen fungere som lærere. Barneskolens elever vil også få mulighet til å være Cool!.

 


Netdays99'

English


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!