Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Torsdag 5.oktober ble det arrangert temakveld ved Åmot ungdomsskole. Niendeklassingene ved skolen hadde i ukene før brukt cirka 50 skoletimer på et prosjekt om mental helse. Som avslutning på det hele, ble resultatene fremført for cirka 150 fremmøtte foreldre, medelever, lærere og andre interesserte.

Aleksander, Ingrid og Heidi holdt foredrag om voldtekt
Foredragsholdere - Aleksander, Ingrid og Heidi

Startskuddet for prosjektet gikk nærmere tre uker i forkant av temakvelden. Det hele startet med en informasjonsdag i kulturhuset, med innleide foredragsholdere. Deretter valgte elevene et tema de ville fordype seg i. De som valgte samme tema, jobbet sammen i gruppe.

I alt ble de 48 elevene delt i 15 forskjellige grupper. Temaene det ble arbeidet med var rusmisbruk, fobier, schizofreni, voldtekt, incest, barnemishandling og hvordan det er å være fosterhjemsbarn og skilsmissebarn. Hver gruppe utformet hver sin problemstilling som dannet grunnlaget for det videre arbeidet.

Aktuell informasjon skaffet gruppene seg via bibliotek, internett, helsestasjon og andre aktuelle institusjoner som Sanderud sykehus, Evas støttesenter og Krisesenteret på Hamar. Til disse stedene ble det også avlagt en del besøk.

Under temakvelden skulle resultatene fremføres, og fremføringsmetodene var mange og preget av stor oppfinnsomhet. Elevene hadde gjort et grundig arbeid og satt seg godt inn i de forskjellige sidene ved mental helse. De tok for seg virkninger, konsekvenser og fysiske og psykiske plager med bakgrunn i de valgte temaene.

Gjennom rollespill, foredrag og internettsider ble resultatene presentert. Levende lys og musikk ble også benyttet. Mange av gruppene hadde dessuten tatt i bruk avansert teknologi for å presentere arbeidet sitt. Ved hjelp av prosjektører ble flotte Powerpoint-presentasjoner vist frem. Flere av gruppene hadde også laget egne videoer, som de selv hadde redigert og klargjort for presentasjon. Et arbeid som krever stor teknisk innsikt og kunnskap.

Espen, Aleksander og Sigurd presenterte deler av sitt foredrag på Powerpoint.
Espen, Aleksander og Sigurd snakket om fobier

 

Her er utdrag fra noe av det elevene presenterte for de fremmøtte:

Videoforedrag om skilsmisse Dette er et videoopptak!

Videoforedrag om voldtekt Dette er et videoopptak!

Foredrag om incest Dette er et videoopptak!

Powerpoint-foredrag om rusmisbruk Dette er et videoopptak!

  ------

Powerpoint-presentasjon om skilsmisse

Powerpoint-presentasjon om antall anmeldte voldtekter

Powerpoint-presentasjon om incest

Powerpoint-presentasjon om fobier

 

Temakvelden ble innledet i skolens kantine med at tre av gruppene presenterte arbeidet sitt for alle de fremmøtte. Da dette var over var det de andre gruppenes tur. På samme tid ble de forskjellige arbeidene presentert i ulike rom på skolen. Alle arbeidene ble presentert to ganger, med 15 minutters mellomrom. Dermed kunne tilhørerne Dette er et videoopptak! i løpet av èn time velge fire forskjellige presentasjoner etter eget ønske.

Etter en pause med kaffe, kaker og brus ble kvelden avrundet med et timelangt foredrag av Roger Bonsak Dette er et videoopptak!. Med temaet ”Hvordan er det å ha en ungdom i huset?” avsluttet han ikke bare en meget vellykket kveld, men også en svært vellykket prosjektperiode om mental helse.

Roger Bonsak snakket om hvordan det er å ha en ungdom i huset.
Innleid foredragsholder - Roger Bonsak

 

Klikk på bildene
for full størrelse:

Masse folk i kantina!

Disse åpnet ballet!

Presentaqsjonen er i full gang!

Ida og Katrine i sving!

Temaet her var fobier!

I auditoriet kunne man høre om barnas reaksjoner skillsmisse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned Microsoft Media Player 6.4

For å høre se "streaming" film fra temakvelden, må du ha Microsoft Media Player 6.4. eller 7.0 Last de ned.

NB! Windows Media Player 7.0, bør ikke bli installert på datamaskiner med Windows 95 eller NT4

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!