Åmot ungdomsskoles nettsider!
FirstClass på Svensedammen skole

 

 
Servere, fotograf: Maren Grindstad og Martin SjøløkkenSvensedammen skole er en av få skoler i Norge der data er en viktig del av skolehverdagen. Derfor tok vi en tur til Svensedammen skole på Konnerud utenfor Drammen, for å snakke med lærere og elever som bruker FirstClass i skolen.

Av Martin Sjøløkken & Maren Grindstad
2000-12-21 14:37:51

 

Svensedammen skole
Svensedammen skole er en skole i bydelen Konnerud i Drammen med 503 elever, fordelt på 17 klasser. Skolen er den største ungdomsskolen i Buskerud fylke og 30% av ungdomsskoleelevene i Drammen går på Svensedammen.

Du skal få en dag i mårå..
Fire klasser på Svensedammen skole er med i et forsøk som går på omorganisering av skoledagen. Forsøket kalles Du skal få en dag i mårå…. I tillegg er de med på et forsøk med bruk av IKT ved et eget intranett som en må ha brukernavn og passord for å få tilgang til. Meningen med forsøket (prosjektet) er at elevene skal få en mye friere og mer interessant skole, der de kan ha en mer fleksibel skolehverdag og muligheter for å være på skolen fra kl.0800 til kl.1530, dersom de ikke vil ha lekser hjemme, eller dersom de ikke har tilgang på data hjemme.

8c, 8d, 9c og 9d er de første klassene som får opplæring i FirstClass, som det dataprogrammet de bruker heter. I tillegg har foreldrene fått en egen intranettkonto slik at også de kan følge litt med på hva elevene driver på med, og hva de har av skolearbeid. Svensedammen skole er en av de første skolene som bruker intranett/FirstClass, som kobler foreldrene opp til intranett med egen konto.

FirstClass
FirstClass-skrivebord, fotograf: Maren Grindstad og Martin SjøløkkenFirtClass er en av verdens mest benyttede gruppevareprogram. Programmet inneholder både e–mail, chat, egne diskusjonsrom, muligheter for å lage hjemmesider, teksteditor og mye mer. FirstClass har mer enn 1 million brukere i Sverige og Danmark, og er nå også på veg inn i Norge.

FirstClass er et veldig brukervennlig program. Man trenger ikke så mye datakunnskap for å kunne bruke programmet. Det eneste som kan være problematisk er nedlastingen av FirstClass fra internett. FC Norway har noen døde linker på hjemmesida si, og det funker ikke å laste ned programmet slik det står beskrevet i installasjonsveiledningen. Det var i alle fall det vi erfarte når vi prøvde.

Slik de bruker FirstClass på Svensedammen får alle elevene, lærerne og etter hvert foreldrene sitt eget skrivebord på intranettet der de har sin egen mail –boks, diskusjonsforum og kalender +++. Alle har sitt eget brukernavn og passord, slik at ingen kan sjekke andres private skrivebord. Hver klasse har også sitt eget område med informasjon fra lærerne, oppgaver fra lærerne, lenker, bildearkiv, årsplan +++.

Hva elevene i 8c og 8d på Svensedammen skole synes om FirstClass
Vårt intranett
Det beste med intranettet er at vi kan få informasjon selv om vi ikke er på skolen. Hvis vi er syke eller er på ferie og har tilgang til en datamaskin med internett, så kan vi få den informasjonen vi trenger og undervisning av læreren via chatt (det er nemlig ikke store maskinkrav). Hvis vi sitter hjemme og arbeider med lekser kan vi samarbeide over privat chatt. Vi kan også jobbe med oppgaver og levere den inn via mail til læreren. Det er mye morsommere og mer motiverende og jobbe med oppgavene da.

Vi kan også finne bilder hvor som helst på internett og legge dem inn i oppgaven som en illustrasjon slik at vi får vist det vi ønsker å få fram på en bedre måte.

Vi har en egen mappe for klasse og elevrådsarbeid der elevene kan legge ut et eget diskusjons tema som gjelder hele klassen. Det er også mange andre morsomme ting på intranettet:

- Vi får vår egen e-mail adresse.
- Vi har plass til å lage vår egen hjemmeside på internett med maksimal lagrings kapasitet på 50mb.
- Det er flere diskusjonsforum der vi kan diskutere forskjellige ting som angår klassen.
- Det er også en privat chatt.
- Både vi og lærerne kan legge ut mattenøtter og ekstra oppgaver.

Den eneste(store) ulempen ved intranettet er at alle ikke har like store muligheter til å bruke det. Det kan føre til press på foreldrene fordi alle ikke har tilgang til internett hjemme. Dessuten kan telefonregninga bli større for de som har internett. Læreren vår arrangerer noen timer der de som ikke har tilgang til internett, kan få lov til å være på intranettet på skolen, for å sjekke mailer og informasjon. Men over nyttår får vi minst to datamaskiner i klasserommet, så da blir dèt problemet mindre.

Foreldrene våre har også egen brukerkonto, der de kan lese den samme informasjonen som oss. De kan også chatte og maile med lærerne. Når vi etter nyttår kan være på skolen og gjøre hele jobben der, kan foreldrene følge med på hva vi driver med på skolen selv om vi ikke har lekser med hjem.

Hva vi synes om bruk av FirstClass i skolen
Fordeler:
· Muligheter for lærerne til å legge ut ekstraoppgaver før tentamener/prøver/eksamener, slik at de som vil kan løse de, og lærerne slipper å kopiere opp ark til alle. De aller færreste gidde å løse alt likevel. · Det kan legges ut beskjeder og lignende på intranettet slik at elever og foreldre kan hente de der (men det forutsetter at har tilgang til data med internett). · Alle elevene og lærerne får sin egen e-mail – adresse. · Trening i å skrive på data via chat og e–mail. · Alle har sitt eget ”skrivebord” der de kan lagre dokumenter på skolen, og åpne det samme dokumentet hjemme. · Man kan sjekke historie på dokumenter, slik at lærerne og elevene vet om beskjedene de har sendt har blitt lest.

Ulemper:
· Det kan ikke utnyttes fullt ut om ikke alle har tilgang til internett hjemme, eller skolen har ekstremt mange datamaskiner som elevene kan benytte i og utenom skoletiden. · Det kan føre til kjøpepress på foreldrene om å kjøpe pc med internettilgang. · Man blir nødt til å sitte mye på internett hvis skolen forutsetter at man jobber en del hjemme. Det fører til høyere telefonregninger.

Hva lærerne på Svensedammen skole synes om FirstClass:
Vi har snakket men Inger Nygjelten Bakke som er lærer i 8c og 8d på Svensedammen skole.

Hun mener den største fordelen er at man kan nå elevene med beskjeder raskt, og at all informasjonen ligger der slik at man kan sjekke den når man har behov for det. I tillegg har lærerne mulighet til å legge ut ekstraoppgaver som elevene kan løse hvis de trenger eller har lyst til det selv. Hun tror også at det er en motivasjonsfaktor for å gjøre skolearbeidet. Elevene får også fin skrivetrening ved chatting.

Hun synes ikke det er så mange ulemper. Den eneste må være at telefonregningen fort blir høy, og at noen ikke har tilgang til internett hjemme.

 

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!