Åmot ungdomsskoles nettsider!
Ungdomsavisa - et godt eksempel!

 

Dette er Andreas, fotograf: Geir Hjermstad
30.november og 1.desember ble det arrangert IKT-konferanse på Scandic Hotell, i Tromsø. Konferansen bar navnet IKT-erfaringer i skolen 2000 – De gode eksemplene. En rekke foredragsholdere var invitert for å fortelle om spesielt vellykkede opplegg fra skoler rundt omkring i landet. Åmot Ungdomsskole var på plass, blant annet for å snakke om Ungdomsavisa.

 

Av Andreas Adolfsen og Geir Hjermstad
2000-12-04 19:21:34

God deltakelse

Konferansen i Tromsø samlet omkring 460 deltakere, de fleste tilknyttet grunn- og videregående skole. Blant foredragsholderne var èn elev og èn lærer fra Åmot ungdomsskole på Rena, i Østerdalen. Deres oppgave bestod i å presentere erfaringer med arbeid med aviser på Internett, og spesielt med Ungdomsavisa.

Alt om Ungdomsavisa
I løpet av det 35 minutter lange Powerpoint-foredraget, fikk de fremmøtte høre alt om Ungdomsavisa - blant annet bakgrunnen for avisa, hvordan redaktøransvaret går på omgang, stoffvalget, hvordan pressekortene virker, hvilke roller elevene og lærerne har og ikke minst hvordan verktøyet fungerer.

Representantene fra Åmot ungdomsskole la også frem sine egne erfaringer fra desember 1999, da de selv satt med redaktøransvaret. Det ble spesielt lagt vekt på verdien av pressekortene og utfordringene man får ved å jobbe som ekte journalist.

Siden man oppholdt seg i Tromsø, ble det også gjort et poeng av at det til nå kun er skoler fra Sør-Norge som har sittet med redaktøransvaret. Skoler fra den nordlige delen av landet ble følgelig anmodet om å melde sin interesse.

Mer enn Ungdomsavisa
I tillegg til Ungdomsavisa, benytte man også sjansen til å vise frem noe av Åmot Ungdomsskoles hjemmeside, og hvordan man her hatt tatt i bruk multimedia (bilder, lyd og video). Man la også frem erfaringene man til nå har med Birkebeineravisa – skolens egen overføring av Birkebeinerrennet på nettet.

Vellykket konferanse
Alt i alt ble det to svært vellykkede konferansedager, hvor Ungdomsavisa stod som ett eksempel på et vellykket foretak i skolen!!

Se en nett-tilpasset utgave av Åmot ungdomsskoles Powerpoint-foredrag ved å klikke her!

 

 

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!