Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Desember måned er i gang. Det betyr at Åmot ungdomsskole har tatt over redaksjonsansvaret for Ungdomsavisa. I perioden 7.-12.desember vil vi legge spesielt vekt på 100-års jubileet for Nobels fredspris. 

I forbindelse med 100 års jubileet for Nobels Fredspris, flytter Åmot ungdomsskole redaksjonen for Ungdomsavisa til Oslo.… Følg med på Nobels Fredspris spesial!


Nobel-redaksjonen (Foto: Østlendingen)

Dekker fredsprisjubileet
19 elever og to lærere reiser på et 5 dagers opphold til hovedstaden for å dekke begivenhetene. I løpet av feiringene vil Ungdomsavisa rapportere om livet i Oslos gater og om arrangementer med tilknytning til Fredsprisen.

Blant annet vil representanter fra Ungdomsavisa være til stede på fredsprisoverrekkelse og Nobelkonserten, samt tilhørende pressekonferanser. Etter intens jobbing med telefoner, e-post og atter telefoner har det latt seg ordne med akkrediteringer til disse svært så sikkerhetsstrenge arrangementene.

Flere navn
I tillegg har vi gjennom hardt arbeid oppnådd å få til avtaler med en rekke kjente personligheter – blant dem Nobelkomiteens leder, Gunnar Berge og stortingspresident Jørgen Kosmo.

Vi jobber i tillegg med andre interessante navn… Er vi heldige vil en tidligere fredsprisvinner være blant våre intervjuobjekter….

Hva som skjer ellers vil tiden vise… Her gjelder det å følge med!

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no