Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

I de to siste ukene før påskeferien brukte elevene i 9.klasse all sin tid på prosjekt Mental Helse. Arbeidet ble avsluttet med en foreldrekveld hvor elevene fremførte sine arbeider..

Åpningen på prosjektet fant sted i Åmot kulturhus, mandag 22.mars. I løpet av denne dagen fikk elevene høre foredraget "Å være ung", samt se filmen "Aldri mer 13.

Med utgangspunkt i dette, samt idèmyldring på skolen, valgte elevene temaet de skulle jobbe med. Gruppestørrelsen varierte fra 1-4 elever.

Mange spennende teamer ble valgt og elevene jobbet ivrig.

Onsdag 31.mars ble bare halve dagen benyttet til selve prosjektarbeidet. Da hadde nemlig Aslag Ulberget en egen seanse med elevene, hvor temaet var "Ungdom og psykisk hele". Ulberget tok i sitt foredrag utgangspunkt i svarene elevene tidligere hadde avgitt på et tilsendt spørreskjemea.

Torsdag 1.april var alt klart til generalprøver. Hele dagen ble benyttet til fremføring av gruppene sitt eget arbeid ovenfor de øvrige elevene.


Linda og Ella lagde tv-program om Narkolepsi.

NB! For å se/høre "streaming" videoopptak, må du ha Windows Media Player.
| Lastes ned her |

Se Linda og Ellas tv-program:
| 56 Kbps | 109 Kbps | 548 Kbps |

Fremføringsformene var varierte, med veggavis, powerpoint-presentasjoner, selvlaget video, tv-program, lydopptak, m.m. Teknologifaktoren var med andre ord høy og mange ledninger, høyttalere, prosjektorer og skjermer måtte kobles opp for å få det hele til å fungere.

Den store "eksamen" fant imidlertid sted på foreldremøtet samme kveld, hvor alle elevene i to omganger fikk anledning til å presentere prosjektene sine for foreldrene.

Bilder fra fremføringene:

Se noen av elevenes Powerpoint-presentasjoner:

Angst
Incest
Røyking
Narkotika 1
Narkotika 2
Spillegalskap
 

Mange foreldre møtte opp og det ble en vellykket kveld, som ble avsluttet med helsesøster Anne Lillebo Jordet, som snakket med de voksne om "Ungdom og psykisk helse".

Alt i alt et vellykket prosjekt med stor takk til Mental Helse, Åmot som har bidratt økonomisk med foredragsholdere, samt bevertning. Tusen takk!
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster