Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Hvert år har 9. klasse ved Åmot ungdomsskole Mental helse på dagsorden. Dette skjer i form av et elevstyrt prosjekt som, innenfor den tiden det er avsatt, tar store deler av undervisningstiden. I år gikk dette prosjektet av stabelen samtidig med den nasjonale tv-innsamlingen ”Hjerterom” og Verdens psykiske helsedag,- ei fin ramme rundt et viktig tema for barn, ungdom og voksne.


Gutta under fremføringen av prosjektet.

Vi dro i gang tirsdag etter høstferien, og avsatte tre uker, uke 42-44. Det hele munnet ut i en foreldrekveld med STORT oppmøte torsdag 4. november. Skal si at det var mange spente elever og lærere der… Kan hende at noen foreldre var spent på å se resultatet også?

Mandag 11. oktober hadde vi kick-off for prosjektet. Vi hadde invitert mange gode forelesere, bl.a. organisasjonen Mental Helse Norge og Ewas støttesenter for incestofre i Elverum. Dessverre måtte begge disse melde avbud pga sykdom. Derfor stod vi igjen med pølsefest på Kulturhuset og et godt foredrag fra en innsatt og en leder for prosjektet ”Stifinneren” ved Ullersmo kretsfengsel. Dette ble en god start på prosjektet.

Tirsdag var det felles idèmyldring rundt temaet Mental helse for alle på 9. trinnet. Mange gode stikkord kom opp, og elevene valgte det de ønsket å jobbe med i tre uker. Elevene fordelte seg på 11 ulike temaer,- narkotika, 3 grupper, spiseforstyrrelser, homofili, selvskading, pyromani, alkohol, narkolepsi, kriminalitet, angst og depresjoner og seksuelle overgrep, 2 grupper.


Mange av gruppene hadde en god blanding mellom gutter og jenter.

Så startet selve arbeidet med prosjektet. Alle gruppene hadde en  gruppeleder, som ble valgt første dagen, og alle gruppene skrev loggbok. Gruppene hadde også en lærer som veileder. Denne læreren var tilgjengelig for gruppene i hele prosjektperioden. Det var stor arbeidsiver og ”stå-på ” - vilje blant elevene, og det ga resultater. Vi var også heldige å fikk med oss Pia Mo, psykologisk sykepleier i Åmot kommune en dag,  og som ressurs for gruppene. Takk for støtten, Pia.

Lærerne la ikke føringer på hvilket sluttprodukt gruppene skulle ha, men følgende kriterier lå til grunn for alle:

  • Alle skulle ha en muntlig framføring av det de hadde jobbet med.( kunne ha et manus, men ikke opplesing.)
  • Framføringen skulle ha en varighet på ca 20.min, hele gruppa skulle delta
  • Framføringen var for foreldre og medelever 4. november
  • Gruppene skulle skrive loggbok for hver arbeidsøkt

Det ble en spennende kveld, med stor variasjon av framføringsmetoder.

Mange grupper hadde lagd egenproduserte filmer, og viste dette etter et foredrag om det temaet de hadde jobbet med. Noen hadde lagd intervju eller ”5 på gata”, og mange benyttet seg av Power Point under foredraget. Kvelden ble avsluttet med et innlegg til foreldregruppa av Nina Berg, forfatter av boka ”Blåmann”. Hun snakket med foreldrene om psykiske plager og lidelser hos barn og ungdom. Takk for ditt bidrag, Nina. Det satte vi pris på.


Nina Berg holdt foredrag for foreldrene.

Det ble en flott kveld, og vi er meget stolt over resultatene og elevene våre. Vi hadde som sagt stor deltakelse av foreldre, og de var også svært imponert. Det var virkelig artig å følge elevene gjennom dette prosjektet, og det var tydelig at elevene også likte å jobbe med noe så viktig som mental helse hos ungdom.

TAKK 9. KLASSE, DERE GJORDE EN FLOTT JOBB!

Flere bilder fra prosjektet!
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster