Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

 

Åmot ungdomsskole er èn av 50 norske skoler som er valgt ut til å delta i ENIS-samarbeidet for perioden 2005-2008. Vi er for øvrig en av svært få skoler som har vært med siden prosjektet startet i 1999.

Prosjektleder Arne Vegard Sveen og rektor Geir Svehagen har denne uken deltatt på ENIS' oppstartskonferanse på Gardermoen.

I løpet av konferansen ble det utvekslet erfaringer og etablert samarbeidsfora mellom de ulike skolene.

I tillegg til representanter fra de 50 norske ENIS-skolene deltok representanter fra ENIS-nettverkene i Danmark og Sverige

Hva er ENIS?

ENIS er en forkortelse for European Network of Innovative Schools (ENIS)

ENIS er et nettverk av skoler under Det europeiske skolenettets paraply. Skolene skal være foregangsskoler innen IKT på nasjonalt plan og skal ha erfaring med og engasjement i internasjonalt samarbeid. I den kommende perioden vil skolene få oppgaver som "ambassadører" og veiledere innenfor IKT-basert internasjonalt samarbeid generelt, og spesielt i tilknytning til eTwinning-initiativet.
 
ENIS i Norge koordineres av Utdanningsdirektoratet. Nettverket består av både grunnskoler og videregående skoler, valgt ut etter søknad. Det første ENIS-nettverket i Norge var aktivt fra 1999-2001. I neste periode, 2002-2004, var 32 skoler med i nettverket. Nå inviteres skoler igjen til å søke om å bli ENIS-skoler. Det legges fremdeles vekt på at skolene skal ha kommet langt med hensyn til å integrere IKT i skolehverdagen. I tillegg vil ENIS i kommende periode få et tydeligere internasjonalt fokus, med vekt på samarbeid over landegrensene i Europa.
 
ENIS er et “grasrotprosjekt” hvor Utdanningsdirektoratet legger til rette for aktivitet og kontakt, støtter prosjekter og formidler og sprer informasjon. Det meste av aktiviteten styres av skolene selv, som tar initiativ utfra hva hver enkelt skole har behov for og kan bidra med. I tilknytning til eTwinning vil skolene i tillegg få konkrete oppgaver i forhold til erfaringsspredning og veiledning, bl.a. gjennom å arrangere workshops for andre skoler.
 
Målet med ENIS er å bygge et nettverk av skoler som er langt framme på internasjonalt samarbeid, IKT og læring, for at de kan: 
  • Drive erfaringsutveksling seg imellom, få støtte, inspirasjon og lære av hverandre
  • Være en ressurs for andre skoler ved å spre erfaringer og kunnskap
  • Være en ressurs for andre prosjekter nasjonalt og internasjonalt, ved at de representerer “avanserte brukere” som kan bidra i forsøk, utprøving, evaluering og veiledning.
  • Være gode eksempler og representanter for norsk “best practice”.
 
 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster