Åmot ungdomsskoles nettsider!


Av Mari Brenden og Lise Bjørsland
Foto: Annemieke van Oevelen


 

Snart er det valg og elevene her på Åmot ungdomsskolefikk virkelig prøvd seg da vi på tirsdag 7/9 fikk besøk av 2 representanter fra hvert av de fem partiene i Åmot. Vi hadde forberedt oss 2 uker i forveien og spørsmålene under debatten var mange og de måtte virkelig svare for seg.

politikerne foran et spent publikum
De som kom fra hvert parti var:
Ap:

Per .L. Gundersen, Tove Bjørsland
H:

Olaf Illsaas, Per Walmsnæss
Frp:

Fredrik Skjæret, Ole Martin Nordby
Sv:

Vivi Nysveen, Linda Tangen
Sp:

Ole Gustav Narud, Åse Grønlien Østmoe.

 

Alle partiene hadde en åpningstale på 3.min pr. parti og her dukka det opp mange kompliserte ord. For å gjøre en lang historie kort, så har vi oppsummert hovedlinjene gjennom hele debatten.

Arbeiderpartiet startet en åpningstale der de sa at de skulle bygge et samfunn på felles vilkår og at de vil satse på utdanning. Frihet, likhet og solidaritet var også ord de brukte flittig. De gikk også inn for å styrke området rundt kultur.

Sosialistisk venstreparti var veldig opptatt av miljøpolitikk og at forskjellen mellom fattig og rik skulle bli mindre (mer skatt til de rike og mindre til de lavtlønnede). De vil bevilge mer penger til skolene og går inn for en bra ungdoms og utdanningspolitikk.

Fremskrittspartiet hadde en litt annen vinkling på det. De vil ha fremgang i samfunnet, gode skoler, gode boforhold og alt som er positivt( hvem vil vel ikke det?) I motsetning til de andre partiene er de for skytefeltet, fordi de mener at vi ha fremgang og virksomhet. De vil sørge for at våre unge skal få den beste opplæringsmetoden.

Høyre vil ta i bruk positive virkemidler i stedet for negative og de er i utgangspunktet imot skytefeltet, men vil gjøre det beste ut av situasjonen.

Senterpartiet er også i utgangspunktet imot skytefeltet. De mener at kommunen burde satse på å få nye folk til å flytte hit. Aktivt kulturliv mente de også at var viktig og det å bevare Osen og Deset skolene.

Ungdomsaktiviteter, skytefelt og skolepolitikk
Etter innledningsrunden kunne debatten komme i gang. Åpningsspørsmålet var til Fremskrittspartiet om hva de mente med sunne ungdomsaktiviteter. Diskusjonen på dette området ble høylytt. Da vi påpekte at det kostet 300 kr for å leie en tredjedel av hallen i Rena Leir for en time, hadde de ikke stort annet å si enn "huff da!" og at det var det ikke de som bestemte. Så vridde debatten seg inn på skytefeltet. Her var det mange klare meninger. Så sa Frp at de ville bedre skolene , og da påpekte vi at det kun var Sv som gikk inn for å øke rammetimetallet. Dette diskusjonsemnet gikk igjen gjennom hele debatten.

 Sv's Vivi Nysveen argumenterte bl.a. mot skytefelt.Noe annet som ofte var oppe var kulturhuset , fordeling av goder og byrder og om hvordan kommunestyret fungerer nå i dag. Høyre og Fremskrittspartiet var enig i det meste, mens Høyre og Senterpartiet diskuterte mye og hadde ulike standpunkt. Vi plukka også opp noen usaklige kommentarer, som f.eks.: "Du frir til ungdommen du……." og "Få vekk hele den gamle gjengen".

Ellers gikk debatten sin gang uten noen store problemer. Politikerne syntes at elevene hadde mange gode spørsmål og at det var positivt at vi ledet debatten selv.

 

 


ÅUS valg 99':
Se resultatene

Skoledebatten:
Hvem var best?

Hva skjedde?
Se bildene

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!