Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Tirsdag 18.september ble den vanlige skoledagen avsluttet til lunsj. Elevene dro på skolekino i Kulturhuset, mens lærerne tok turen til Høgskolen hvor de fikk opplæring i e-læringsverktøyet ”Classfronter”.


Eva, Hildegunn og Jan på kurs.

Åmot ungdomsskole har nå bestemt seg for å kjøpe og ta i bruk e-læringsverktøyet Classfronter. Før dette kan tas i bruk på skikkelig vis, måtte imidlertid lærerne få en gjennomgang i bruken av verktøyet. Kurset ble ledet av Kåre Rørhus, en riktig kløpper i faget. På skolebenken satt de ansatte ved Åmot ungdomsskole, klare for noen timer bak pc’en.

 Rørhus var dyktig veileder og i løpet av kurset fikk alle et godt innblikk i mulighetene ”Fronter” gir. Fremdeles må det nok øves og testes ut litt mer på egenhånd, men grunnlaget for å gå videre er definitivt lagt.

 
Bjørn fra Rena Skole var også med. Her sammen med Berit.

Hvor lang tid det tar før systemet er innarbeidet hos både lærere og elever gjenstår imidlertid å se, men vi er i gang!!!

 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no