Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Torsdag 6.september ble en skoledag utenom det vanlige. Med fri på dagen møtte elever og lærere ved Åmot ungdomsskole til politisk kveldsskole i Åmot kulturhus. På programmet stod debatt om skolepolitikk m/ Hedmarks toppkandidater til Stortingsvalget. Høydepunktet var da Knut Storberget (Ap) inviterte Kristin i 8b til lunsj på Stortinget!


Knut Storberget med Kristin og Camilla

Det var kremen av Hedmarks toppolitikere som stilte til debatt i Åmots storstue. Bare Fremskrittspartiets representant glimret med sitt fravær. Ellers var de der alle: Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti, Bjørn Hernæs fra Høyre, Knut Storberget fra Arbeiderpartiet, Ola D. Gløtvold fra Senterpartiet, Åse Wisløf Nilsen fra Kristelig Folkeparti og Line Margrethe Rustad fra Venstre.


"Alle" var der!

Diskusjonstemaet skolepolitikk inviterte til en frisk debatt, noe det også ble. Uenigheten var på mange områder stor. Spesielt Bjørn Hernæs fra Høyre, fikk mange av sine meddebattanter til å reagere. Og da han snakket varmt om flere tester og prøver, var det tydelig at mange av elevene ikke delte hans syn på den saken. Det var allikevel ikke fritt for at også de andre partiene var uenig seg imellom.

Alle var imidlertid enige om at skolen måtte bli bedre, men måten det skal gjøres på var vanskelig å enes om. SV’s Karin Andersen understreket var opptatt av at man måtte passe seg for å ikke tegne et altfor svart bilde av skole-Norge. - Mange lærere gjør en kjempejobb og det er slett ikke alt i skolen som er dårlig. Det må vi ikke glemme, mente hun.

Publikum slapp også til med spørsmål. Blant annet stilte Camilla og Kristin fra 8.klasse flere friske spørsmål til politikerne. – Synes dere politikerne gjør nok for ungdommen? spurte Kristin. Knut Storberget reagerte straks med å invitere Kristin til lunsj på Stortinget. – Etter at jeg har blitt valgt inn på Stortinget kan du komme til meg. Da kan vi spise lunsj sammen, så skal vi se på hva vi har fått til. Dermed skulle også alle de andre debattantene invitere Kristin på lunsj, men da var det selvsagt for sent……

Det var en for anledningen en ung forsamling som hadde funnet veien til politikerduellen. Over 100 elever fra Åmot ungdomsskole var til stede for å følge debatten – og emnet skolepolitikk, passet utmerket. Foruten elevene og lærerne fra ungdomsskolen var det ikke altfor mange som møtte opp. En del lokalpolitikere, samt noen voksne til var alt. Østlendingen la merke til dette og laget en egen sak om alle foreldrene som glimret med sitt fravær.

Debattleder: Lars Jacob Krogh

Debatten ble for øvrig ledet av den tidligere NRK-kjendisen Lars Jacob Krogh. Med stor rutine og en god porsjon humor sørget han for en ryddig og god debatt i Åmot kulturhus.

Østlendingen om jentene i 9.klasse og folkemøtet!

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no