Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Elevene i 10. klasse har gjennomført økologiprosjektet, "Prestsjøen". Elevene har arbeidet i grupper på tvers av klassene. Studier og undersøkelser av levende og ikke levende faktorer ble foretatt (pH, temperatur, dybdemålinger, planteplankton, dyreplankton, grønne planter, smådyr i og ved og fisk). Gruppene har i tillegg hatt framføring for klassene, samt levert egen rapport med resultater.


Helge Olav demonstrer!

Det hele startet med en halv dag ved Prestsjøen. Her ble elevene delt i grupper, med hvert sitt ansvarsområde. Her gjaldt det å samle mest mulig stoff, før bearbeidelsen og systematiseringen.

I det flotte været viste Helge Olav hvordan ting skulle gjøres og hvordan utstyret skulle benyttes.

Dagen i forveien hadde en gruppe elever allerede ”tjuvstartet” prosjektet ved å sette ut to nett i sjøen. Det var derfor spennende å se om det hadde blitt noen fangst. Det viste seg snart at fisk….stor fisk hadde gått i garnet. I tillegg til en del småabbor og mort, var fire fisker over kiloen: Ei gjedde på 1 kilo, samt tre STORE abborer mellom 1,2 og 1,45 kilo. Noen skikkelige rugger, kan man trygt si!


Lars Henrik med abbor på 1,45 kilo!
(Klikk på bildet for full størrelse!)

De øvrige gruppene samlet også inn materiale. Blant annet ble en rekke små insekter i og rundt Prestsjøen fanget. Ikke alltid like lett å få de ørsmå dyra inn i boksene, men….mange insekter ble det iallfall.

Lettere var det kanskje å få tak på de grønne plantene – de hoppet iallfall ikke rundt J.

Noen elever la også ut med robåten. Turen gikk tvers over sjøen, og formålet var å foreta dybdemålinger med jevne mellomrom tvers over sjøen – bunnprofilen skulle sikres.

Med annet praktisk utstyr fikk også de andre gruppene inn sitt materiale – temperatur på ulike dybdenivåer, mengden plante-/dyreplankton og pH-verdier.

 
Steffen i gang med innsamling av materiale
(Klikk på bildet for full størrelse!)

Dermed ligger alt til rette for gode fremføringer og fyldige rapporter….!!

 

 

Klikk på bildet for full størrelse:


 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no