Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Lisbeth Pedersen fra Læringssenteret har besøkt Åmot ungdomsskole. Åmot ungdomsskole er av Læringssenteret blitt valgt ut til å delta i flere nasjonale og internasjonale prosjekter. Framdriften i disse prosjektene ble diskutert. Skolen fikk også overrakt et digitalt kamera fra Læringssenteret, men det er knyttet betingelser til overdragelsen…

Digitalt kamera og skolens forpliktelser
Læringssenteret har nylig etablert en nettbasert database kalt Multimediebasen (MMB). Denne basen inneholder blant annet bilder. lyder, animasjoner og video. Innholdet er tilgjengelig for elever og lærere i grunn- og videregående skole.

Læringssenteret deltar i et stort europeisk prosjekt, Celebrate der EUN står som prosjektleder. Prosjektet er det største prosjektet som noen gang er initiert av Det Europeiske Skolenettet og har en budsjett ramme på nær 50 millioner kroner. Mange store europeiske forlag er involvert i prosjektet. Læringssenteret skal bidra med innsamling og produksjon av ulike læringsobjekter slik som bilder, animasjoner, lyder og videoer.  

Som en del av dette har Åmot ungdomsskole forpliktet seg til å levere minst 250 bilder til databasene. I tillegg vil vi vurdere om noe av vårt arkivstoff innenfor video kan legges ut i basene. Åmot ungdomsskole har fra 1998 opparbeidet seg et stort arkiv av bilder og video. Som vederlag får skolen et kamera av typen Canon Powershot S45 som har fått Editors Choice hos det kjente amerikanske nettstedet C|net

Digital partnerskole
Åmot ungdomsskole er av Læringssenteret også valgt ut som digital partnerskole. Meningen er å prøve ut digitale læremidler som Læringssenteret har stilt til disposisjon til norsk skoler. Åmot ungdomsskole skal prøve ut digitale læringsmidler i samfunnsfag, matematikk og naturfag. På møtet med Lisbeth ble det også enighet om at skolen skal prøve ut nye digitale læremidler som snart vil foreligge i engelskfaget beregnet på ungdomstrinnet. 

Fokusskoler
500 skoler i Europa er invitert til å delta i Celebrate prosjektet. I tillegg til disse skolene er det i enkelte land valgt ut skoler som i større grad enn andre skal teste ut læringsressursene fordi forholdene ligger ekstra godt til rette for dette. Åmot ungdomsskole har bredbånd og har derfor mulighet til å teste ut læringsressurser som video og animasjoner av høy kvalitet.

Besøket
På skolens datarom var det full aktivitet da Lisbeth besøkte skolen. På datarommet arbeidet elevene med Flash. Dette er et tema de sjøl har valgt i data tilvalg, og hele Flash opplegget er initiert av Erik i 9. klasse som på forhånd har lært seg Flash hjemme. 

Lisbeth og Hanna i diskusjon foran skjermen
Hanna og Lisbeth foran skjermen

I over 3 timer snakket Lisbeth og 4 lærere om muligheter som digitale læremidler gir og framdriften av Celebrate prosjektet. Det er ikke tvil om at mange og nye spennende muligheter åpner seg i bruk av læringsobjekter, tilpasning av læringsobjekter inn i egen undervisning og ikke minst internasjonalt samarbeid. Åmot ungdomskole tok også opp at læringsobjekter bør tilpasses mindre håndholdte enheter som PDA-er.

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster