Åmot ungdomsskoles nettsider!
  

 

Tidligere denne måneden møttes Partnerskapsskoler fra det ganske land til ”Erfaringsseminar” i Oslo. I løpet av det to dager lange oppholdet presenterte skolene noen av sine mest vellykkede IKT-prosjekter. Blant foredragsholderne var også Åmot ungdomsskole som la frem sine erfaringer med Nobel-prosjektet 2002.


Jan og Geir (bildet) og Arne Vegard var på erfaingsseminar.

I tillegg til mange fra Læringssenteret hadde drøyt tjue representanter fra partnerskapsskolene funnet veien til BIs lokaler i hovedstaden. Blant dem var Geir, Arne Vegard og inspektør Jan fra vår skole.

I løpet av den første dagen ble vi presentert for en rekke spennende prosjekter. Sist ut var Geir og Arne Vegard som ved hjelp av videoopptak og bilder fortalte om Nobel-prosjektet.

Se vår web-tilpassede Powerpoint-presentasjon!
(NB! Tung for modem)

De øvrige skolene hadde også mye interessant å vise frem og fortelle:

-          Bergens Handelsgymnas fortalte om sin bruk av www.nettgymnaset.com i tyskundervisningen og www.s-vev.no + www.samfun.net i samfunnsfagundervisningen.

-          Fra Vennesla videregående skole fikk vi presentert DialektXperten – et imponerende online læringskurs i norske dialekter produsert i samarbeid mellom lærere og elever. www.vennesla.vgs.no/dialekt er virkelig verdt en titt!

-          Vassmyra ungdomsskole bidro med flere av sine prosjekter. Vi fikk blant annet se hvordan de ved hjelp av digitale bilder og manipuleringer har laget fotonoveller.  Vassmyra viste også hvordan de har benyttet mzoon  (skolenettet.ls.no/mzoon) – et nettsted og en læringsressurs for medieinteresserte. MZoon inneholder konkrete undervisningopplegg for bruk i mediefag, norsk, samfunnsfag eller prosjektarbeid. Deres samarbeidsprosjekt med Tjøme ungdomsskole – ”Vårdag i Europa” – var det også interessant å få kjennskap til.

-          ”Bruk av data i kunst og håndverksundervisningen” var bidraget fra Løkenåsen skole i Lørenskog.

-          Brunla ungdomsskole i Larvik la frem sine erfaringer i bruk av digitale læringsressurser i fransk tilvalgsfag.

-          Representanten fra den nordligste skolen, Saltdal videregående skole, fortalte om sine forsøk med lærebok på nett – et forsøk med interaktivt nettbasert arbeid i norsk.

Dag to foregikk i Forskningsparken på Blindern. Denne dagen ble vi presentert for ressurser som de fleste skoler bør vurdere bruken av:

-          Multimediabasen – MMB – mmb.ls.no . Et nytt nasjonalt nettsted for bruk av multimedia i opplæringen. Ved å registrere deg som bruker får du her tilgang til kategoriserte bilder, lyder, animasjoner og videoer som fritt kan brukes ikke-kommersielt av lærere, instruktører, elever og lærlinger. Brukere av MMB får tilgan til et stort utvalg ressurser som de kan bearbeide, videreutvikle, manipulere og presentere i eget arbeid.

-          Dagbladets diktbase – www.dagbladet.no/diktbasen. Her finner man 4700 dikt helt fra Edda-tiden og frem til i dag. Videre får man tilgang til virkemidler i dikt, forfatterbiografier, tonesatte dikt, lyrikktekster, forfattenettmøter, elevers egne dikt, lenker, m.m. For å få tilgang til basen må man henvende seg til Dagbladet for å få tildelt brukernavn og passord.

-          MultimediaLab er et program hvor man lager multimedia direkte for web-lesere uten HTML-programmering. Programmet kan brukes i en rekke ulike sammenhenger. Eksempelvis; presentasjon av prosjekt/gruppearbeid, bildespill, aviser på nett og i papiropplag, interaktive bøker og fortellinger og interaktive øvingsprogrammet. MultimediaLab kan kjøpes for en billig penge.

-          OpenOffice har lenge vært gratis tilgjengelig på nettet. Det inneholder åtte ulike programmer. Blant dem Writer – tekstbehandler (ligner Microsoft Word), Math – matematisk editor, Impress – presentasjon (ligner Microsoft Powerpoint), Calc – Regneark (ligner Microsoft Excel). Man kan lese mer om OpenOffice på www.openofficeorg.org / www.openoffice.org.

 

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster