Åmot ungdomsskoles nettsider!
 

 

Gjennom noen enkle grep på ”serverrommet” på Åmot ungdomsskole fikk Rena skole og Åmot ungdomsskole fiberforbindelse mot Internett. Men – bak dette enkle grepet ligger svært mye innsats, frivillig arbeid, entusiasme og dugnadsånd over flere år. Fiberskoleprosjektet er avsluttet og nye muligheter åpner seg.


John Harald Gartland og Eivind Larsen legger siste hånd på verket!

I aksjon på serverrommmet
Begge skoler, Rena skole og Åmot ungdomsskole, hadde nok trodd at fiberforbindelsen hadde kommet noe tidligere. Men verden er ikke enkel. Graving av grøft for fiberkanal over riksvei 3 er i teorien f. eks. en enkel sak, men dette er noe man ikke gjør uten de nødvendige tillatelser. Ting tar tid. 

Så plutselig ringer en telefon, og det blir sagt at nå gjenstår kun noen omkoplinger ved Åmot ungdomsskole. Eivind Larsen, IT konsulent fra Høgskolen i Hedmark ankommer skolen vår, og vips så er fiber på plass. Skolene i Åmot sentrum har nå en av landets beste Internett forbindelser og nettverk på plass.

Fiberskoleprosjektet
I samarbeid med Høgskolen i Hedmark ble Åmot kommune tatt ut som deltaker i Fiberskoleprosjektet som ble initiert av UFD og Uninett. Prosjektets formål har vært å se på hvordan høgskolene i sine regioner kan være bidragsytere i å skaffe skoler bredbånd gjennom fiberforbindelse. Gjennom støtte fra dette prosjektet og kommunens egen bredbåndssatsning, har elever og lærere ved skolene i Åmot fått unike muligheter til å bruke Internett for læring og undervisning.  

Høgskolen som samarbeidspartner
I prosessen som har ført fram til disse løsningene har Høgskolen i Hedmark spilt en helt avgjørende rolle. Fiberskoleprosjektet har ikke kommet av seg selv. Det har vært søknadsrunder, ”høringer” og etter utvelgelse svært mye arbeid.  

Vi vil takke Claus Wang, IT-leder ved Høgskolen for støtte i prosessen. Og - vi vil spesielt framheve IT-konsulent Eivind Larsen ved Høgskolen i Hedmark - som har gjort en utrolig stor innsats for skolene i Åmot i hele denne prosessen fra søknad til ferdigstillelse.


Fiberskoleprosjektet avsluttes!

Fokus på innhold
Bredbånd uten innhold er uten verdi. Åmot ungdomsskole har i flere år laget innhold for Internett som utnytter disse mulighetene:

*   Birkebeinersidene har i flere år brukt film og lyd som en viktig del av presentasjonen.

På flere konferanser har disse erfaringene blitt presentert, bl.a:

*    Uninett konferanse om anvendelse av bredbånd

Skolen har blitt valgt ut til å være deltaker som referanseskole (fordi vi har fiber) i et nasjonalt prosjekt med satellitt-basert Internett der bl.a. Telenor, Nera og UFD står bak. Innholdsmessig vil geodata (kart på nettet) stå sentralt.

Skolen har blitt valgt ut av LS som digital partnerskapsskole.

Følg med på skolens hjemmeside. Mer informasjon vil komme om disse to siste prosjektene.

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no