Åmot ungdomsskoles nettsider!

             

 

I cirka ett år har e-læringsverktøyet ClassFronter vært tilgjengelig for elever og lærere ved skolen vår. Bruken av verktøyet har allikevel vært nokså varierende. Nå kan det imidlertid se ut som om hele skolen snart er i full gang..


Bjarne fra HIH instruerer elevene i ClassFronter.

ClassFronter har mye å by på. Ved hjelp av brukernavn og passord kan man logge seg inn på hvilken som helst datamaskin med internett-tilknytning. Herfra får man tilgang til faste ”rom” eller områder, hvor mulighetene er mange. Eleven kan lagre egne arbeider i elektroniske mapper – dokumenter, presentasjoner, bilder, m.m.. De kan lese dokumenter andre har lagt inn – dette kan for eksempel være oppgaver fra lærer. Man kan videre diskutere i forum, chatte, besvare prøver og få svar umiddelbart, lese e-post og mye mer.

Les mer om mulighetene i ClassFronter

Det flotte med dette er altså at man alltid får tilgang til det samme innholdet uansett hvilken datamaskin man logger seg inn på. Arbeid kan for eksempel lagres i ClassFronter på skolen og hentes opp igjen hjemme.

Etter hvert håper man at elevene gjennom bruk av dette verktøyet kan oppnå større refleksjon over egen læring. Det samme gjelder for lærerne og deres undervisning.

ClassFronter er ikke et verktøy kun for lærere og elever. Vi håper også at foreldrene etter hvert kan ta i bruk verktøyet. På hvilken måte dette vil skje, er imidlertid ikke helt klart, men FAU er allerede inne med sitt eget ”rom”.

På vår vei til de beste løsningene har diskusjonen og tankene omkring de elektroniske mappene vært mange. I denne prosessen har Bjarne K. Petersen fra Høgskolen i Hedmark avd. Hamar vært en nyttig deltaker. Med sine innspill og veiledning har han vært en viktig inspirator for vårt arbeid.

Som en del av det nasjonale PILOT-skole har HIH avd. Hamar i samarbeid med Universitetet i Oslo (ITU) i oppgave å forske på Åmot ungdomsskole. Gjennom aksjonsforskning ses det nærmere på vår utvikling gjennom skoleåret. Det er her Bjarne har kommet inn som forsker.

Slik det ser ut nå vil elevene i tillegg til ClassFronter, få sine egne mapper med ubegrenset lagringsplass på skolens server. Man planlegger her å gi elevene mulighet for å lagre de ferdige arbeidene som tar størst plass, men også andre ting dersom det er ønskelig. Årsaken til dette er at lagringsplassen i ClassFronter er noe begrenset.

Ved at elevene lagrer sine arbeider i elektroniske mapper, håper vi dessuten i fremtiden å kunne publisere enda flere elevarbeider på vår hjemmeside.

Vi går med andre ord spennende tider i møte...

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no