Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Onsdag 28.august tilbrakte 10.klassene hele skoledagen på Prestsjøen. I løpet av de seks timene ble det samlet inn materiale som skal bearbeides videre. Her ble det blant annet fisket, samlet insekter, målt ph-verdi i vannet, samlet planter og laget dybdeprofil.


Terje og Olav forklarer...

Lærerne Olav Skjæret og Terje Engh Wiig var ansvarlige for opplegget, der elevene ble delt i grupper med ansvar for hvert sitt område.

Dagen i forveien ble det satt ut garn, og selv om antallet fisker ikke ble veldig høyt, kunne man iallfall hale opp en stor abbor på om lag 1 kilo. Denne ble omhyggelig dissekert.


Innholdet i kilosfisken studeres!

Det er mye stor abbor i Prestsjøen. Under et lignende prosjekt i fjor ble det halt i land tre store abborer mellom 1,25 og 1,45 kilo!

Flotte vannliljer i Prestsjøen!

Giftig innlands-musling

Elevene gjorde en god jobb, samtidig som de koste seg ute i det fine været. Men prosjektet er slett ikke avsluttet med dette. I tiden som kommer skal det innsamlede materialet bearbeides og jobbes videre med. Prosjekt Prestsjøen fortsetter, men nå i klasserommet.
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no