Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Tirsdag 10.juni var det både alvor og moro på programmet for våre to 8.klasser. Først var det rusforebyggende arbeid i Åmot Kulturhus, før klassene gikk hvert til sitt med sosialt samvær. Med værgudene på vår side ble det en flott dag!


Sissel Berge

Politibetjent Sissel Berge sto for opplegget under det to timer lange opplegget om rus. Her ble det først og fremst lagt vekt på alkoholproblematikken.


Veslesalen i Kulturhuset

Elevene fikk et "case", en historie, om en "hjemme alene helg", som utviklet seg til det mindre gode. I grupper på fem og fem jobbet elevene med spørsmål, tilknyttet situasjoner under det som etter hvert ble en lite hyggelig fest

Etter rusforebyggende opplegget hadde klassene sine egne sosiale opplegg. Da 10.klasse hadde muntlig eksamen og skolen måtte tømmes for "uvedkommende", var det flott med en slik dag.


Tøffe karer på Prestsjøen!

8a valgte natursti og grilling hos et par av foreldrene i klassen, mens 8b valgte Prestsjøen med bading, grilling og andre sosiale aktiviteter.

Hopp og sprett for 8a

Herleik med et vanvittig stup!

Heldigvis var været flott og dagen ble vellykket for begge klassene. 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster