Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Dette var en av de viktigste parolene under markeringen på Youngstorget i Oslo mot statsråd Kristin Clemet og regjeringen. 15 000 (!) lærere fra Østlandet var møtt frem for å vise sin motstand mot regjeringens rasering av det likeverdige skoletilbudet. Blant dem var også lærere fra Rena.


15 000 på Youngstorget!

Lærerne reagerte skarpt på at regjeringen overførte forhandlingsansvaret fra staten til kommunene, uten først å snakke med lærerorganisasjonene. Men også andre deler av utdanningsminister Clemets skolepolitikk fikk sitt pass kraftig påskrevet under markeringen på Youngstorget. I spissen for dette var blant annet apellholderne Anders Folkestad og leder i Utdanningsforbundet Helga Hjetland. De gav Kristin Clemet og regjeringen det glatte lag med full støtte fra samtlige 15 000 fremmøtte!


Mange kampklare lærere!

Både Folkestad og Hjetland var svært skarpe i sin kritikk av statsråden og regjeringen. Og vi er så enige så enige. Dette kan vi rett og slett ikke sitte stille å se på lenger! Helga Hjetland markerte med dette startskuddet for kampen for det likeverdige skoletilbudet og våre faglige rettigheter! Dette skal regjeringen få merke!

Under det påfølgende fakkeltoget til Universitetsplassen møtte vi leder i Utdanningsforbundet i Hedmark, Unni Gjelten fra Rena. Hun var i likhet med alle andre strålende fornøyd med Hjetlands sylskarpe apell og ikke minst det fantastiske oppmøtet.

Helga Hjetland Unni Gjelten

De vellykkede demonstrasjoner rundt omkring i landet viste at landets 100 000 lærerne nå har gått lei Kristin Clemets skolepolitikk og raseringen av det likeverdige skoletilbudet. Det levnet gårsdagen ingen som helst tvil om!

 

 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no