Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Den tredje skoledagen hadde elevene i 9. klasse og lærerne satt elevmedvirkning på timeplanen. Dagen ble organisert som en felles planleggingsdag for elever og lærere, slik at elevene fikk mulighet til å sette sitt preg på undervisningen det første semesteret. Elevene kom med forslag til både ulike tema og metoder som de ville prøve ut.


Kroppsøvingsgruppa i gang med arbeidet

Vi startet dagen med at elevene fikk sette opp ønsker i forhold til hvilket fag de ville sitte i faggruppe i. De fleste fagene hadde en gruppe, i tillegg hadde vi to grupper som tok for seg henholdsvis sosiale aktiviteter og ulike prosjekter. Elevene ble så fordelt på faggruppene utfra hva de selv hadde ønsket, og arbeidet kunne ta til.

Ble kjent med Læreplanen
Hver faggruppe fikk så utdelt et eksemplar av læreplanen, de gjorde seg litt kjent med selve planen, hvordan den er organisert og ikke minst med innholdet for deres fag. Vi synes det er viktig at elevene også er kjent med hvilke dokumenter som styrer det vi driver med på skolen og hvordan sammenhenger blir etablert innenfor ulike temaer fra år

Mange kreative forslag
Elevene kom med en rekke forslag på hvordan de kunne tenke seg det kommende halvåret, det ene forslaget med kreativt enn det andre! Vi har hvertfall fått mye å ta med oss i det videre arbeide og vi håper at elevene vil kjenne igjen sine forslag når de blir satt ut i livet. På den måten har de fått erfare at de kan påvirke og bidra i forhold til det pedagogiske, faglige, sosiale arbeidet i 9. klasse.


NaMi-gruppa i aktivitet på planleggingsdagen.

Viktig prosess startet
Alt i alt så det ut til at elevene hadde en fin og lærerik dag. Det ble som sagt luftet mange spennende tanker, samtidig som vi fikk satt elevmedvirkning på dagsorden. Gruppa som jobbet med ulike sosiale aktiviteter fikk prøvd seg senere på dagen hvor det var klart for grilling og aktiviteter som elevene hadde planlagt. Dagen ble derfor avsluttet med ”drakamp” og grilling i øsende regn.

 
 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster