Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Takket være Høgskolen i Hedmark på Rena, utvider vi mulighetene og tilgangen til data for lærerne. ”Endelig”, ble det vår tur sier lærerne i kor. 10 fine – brukte – noen år gamle pc’er fra høgskolen har fått plass på lærerarbeidsplassene.


Jan har fått "ny" pc.

Takket være Høgskolen i Hedmark på Rena, utvider Åmot ungdomsskole mulighetene og tilgangen til data for de ansatte lærerne ved skolen. Høgskolen er gjennom dette den aller viktigste samarbeidspartneren for skolen innenfor ikt-satsningen ved skolen.

Åmot ungdomsskole vil rette en stor takk til høgskolen på Rena for nok et bidrag til vår skole. - Vi tar gladelig imot maskiner, og det er ikke nødvendig at alle maskiner er av nyeste merke, sier lærer Helge Olav Nes, en av ikt-ildsjelene ved skolen.

Maskinene er nå på plass til stor glede for lærerne. Helge Olav har sammen med elever gjort en kjempeinnsats for å få dette til, og han roser elevene i 10. klasse med tilvalgsfaget ikt for å ha satt pc’ene i stand med muligheter for internett på alle maskinene.

Totalt fikk skolene 16 pc’er, ti går altså til lærerarbeidsplassene, tre vil bli klargjort for bruk og går til Rena skole. De tre siste vil erstatte gamle og utslitte pc’er på et av datarommene ved vår skole.
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster