Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

For omlag en måned siden fikk Åmotskolene 100 brukte PC'er fra firmaet Findexa i Oslo. Det er maskiner som tre-fire-fem år gamle som de har skiftet ut. Likevel fører det til at skolene i Åmot kan bytte ut maskiner som er ennå eldre og få byttet ut en del av datamaskinparken i tillegg til at det er blitt flere datamaskiner tilgjengelige.


Halvor i 3.klasse med en av de nye datamaskinene fra Findexa.

På Rena skole er bortimot alle maskinene rundt i klasserommene byttet ut med PC'ene fra Findexa.

Vi ønsker gjerne å takke bedriften ved Asbjørn Vetlesen som har vært så snille at de har gitt oss disse maskinene.

Findexa er forøvrig den bedriften som er ansvarlig for å lage Telefonkatalogene. Hvis du har lyst til å se på hjemmesiden deres er den å finne på www.findexa.no

 
 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster