Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Vi i 9.klasse var på Prestsjøen tirsdag 23. august, for å studere levende og ikke levende faktorer i vannet. Vi ble delt i forskjellige grupper for å gjøre forskjellige oppgaver.

Film fra Prestjøen
| 548 Kbps |109 Kbps |


Moro på Prestsjøen!

Alle ble delt i 9 grupper:1 fiskegruppe, 2 pH grupper, 1 siktedyp og farge, 1 dybdeprofilgruppe, 2 planteplankton grupper, 2 dyreplankton grupper, 2 som skulle artsbestemme planter, 1 som målte temperaturer og 1 som skulle filme hele greia.

Fiskegruppa satt ut 7 garn dagen før og tok det opp da klassa var der. De fikk mort, abbor og gjedde. Vi disikerte noen av fiskene og fikk se for eksempel hjerte, magesekken, svømmeblære og mye mer.


Ikke dårlig fangst dette!!

pH gruppene målte pH i vannet på Prestsjøen og fant ut at vannet var ganske nøytralt med pH-verdi ca. 6,8.

Siktedyp og farge fant ut hvor langt ned man kunne se i Prestsjøen og hvilken type innsjø den er. Man kunne se 2m ned i Prestsjøen og den er på grensen fra å være en næringsrikinnsjø bli en myrinnsjø.

Dybdeprofilgruppa målte hvor dypt Prestsjøen var, og fant ut at den var dypest på midten, minst 17m. For å måle brukte de en stein med hyssing som ble fordelt i meter. Det ble ut fra dette utarbeidet dybdeprofil.

Planteplankton gruppene brukte en håv og fanget inn plankton og alger. De tok de i et glass med forstørrelses lokk og så nærmere på algene. Prøvene ble studert i mikroskop. Vi så blant annet kiselalger og grønnalger.

Dyreplankton gruppene de brukte en håv for å fange opp små dyr i vannet. De gjorde det samme som planteplankton gruppene, og så dyra i et glass med forstørrelses lokk. I stereoluper og lysbildeframviser så blant annet vannlopper, hoppekreps, mygglarver og andre litt større arter som Vannkalv og Ryggsvømmer.

De to gruppene som skulle artsbestemme plantene skulle finne så mange planter rundt og i Prestsjøen. Så tok de noen av plantene opp til skola for finne ut hva de var. Noen av plantene de var: Vass-slirekne, Elvesneller, Vanlig Kjønnaks og Hvit nøkkerose.

Temperatur gruppa skulle måle temperaturen i Prestsjøen på forskjellige dybder. De fant ut at på 5cm og 14m var det bare 8˚C forskjell. 16 grader celsius i overflate og 8 grader celsius på 14 meter.

Filmgruppa filmet det vi gjorde og redigerte den etterpå. De filmet alle fiska vi fikk i garnet og noe av etterarbeidet.

Flere bilder fra Prestsjøen
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster