Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Torsdag 30.mars la lærerne ved Åmot ungdomsskole og rundt 90 000 andre lærere rundt omkring i landet ned arbeidet. Dette skjedde i protest mot KS' skammelige "tilbud" om ny arbeidstidsavtale. 99% av landets lærere deltok i streiken, og det er ikke uten grunn at vi reagerer..

Som lærere er vi opptatt av hva som er best for norsk skole. Med vår erfaring SER vi hva som er trengs i skolen. Vi mener bestemt at KS' forslag IKKE er det beste for norsk skoles fremtid. Her vil vi lærere fra det ganske land ha et ord med i laget.

Vi oppfordrer også andre til å sette seg inn i hvilke konsekvenser det vil få dersom KS skulle få gjennomslag for sine forslag. 90 000 av landets lærere mener forslaget vil innebære en dårligere skole. Det bør også bekymre DEG!

Oppgitte, men allikevel kampklare lærere fra hele Åmot møtte derfor utenfor Åmot kulturhus for å markere avstand til det man er blitt forelagt fra KS.

Fagforeningsleder ved Åmot ungdomsskole, Inger Lande, holdt en meget god appell, som Åmots lærere støtter til det fulle.

Tilhører var også varaordfører Willy Olsen, som avslutningsvis fikk overrakt et skriv som beskriver våre bekymringer. I tillegg ble det fra lærernes side bedt om støtte under de kommende forhandlingene.


 

Her kan du lese Inger Landes appell i sin helhet:

Kjære fagforeningsvenner

I dag gir lærerne over hele landet klar beskjed til KS, og til lederen, Halvdan Skard.

Utdanningsforbundet tar ut sine medlemmer i demonstrasjonsstreik.

Det som har utløst denne streiken, er det skambudet KS sist uke la fram under forhandlingene om ny arbeidstidsavtale.

Vi har en arbeidsgiver som ikke lenger vil snakke om undervisning.

Dere hørte rett. KS vil ikke snakke om det som er kjernen her, at lærere skal undervise, og at de trenger arbeidstidsordninger som gjør det mulig å forberede og gjennomføre god undervisning for elevene og vurdere resultatene.  

Dette vil de ikke snakke om. I stedet vil de disponere lærerne innenfor en ytre arbeidstidsramme, som foreløpig ikke er definert.

KS vil fjerne alt som regulerer lærerne sin arbeidstid. Eneste avgrensning er at lærerne ikke skal arbeide mer enn 9 timer per dag og 45 timer per uke.

Dette er en krigserklæring og ikke et grunnlag for videre forhandlinger.

Slik behandler en ikke en yrkesgruppe på over 100 000 arbeidstakere.

I dag gir vi svar på tiltale.

I dag viser vi KS og alle andre at vi er sterke, og vi er sinte.

Og ikke minst: Vi står samlet!

Dette finner vi oss ikke i!

Jeg håper KS merker seg dette. 

Det skal ikke stå på oss. I dag sender norske lærere et av de mest entydige og kraftige signal vi noen gang har gitt til en arbeidsgiver!

Vi har, hver eneste en av oss, det samme budskapet:

  • Vi vil være lærere, ikke funksjonærer!
  • Vi vil ha tid til god undervisning og arbeid med elever!
  • Vi slår ring om våre faglige rettigheter og vi er villige til å slåss for dem!

Vi har sagt at det KS nå gjør, er inkompetent.

Det likte Halvdan Skard så dårlig at han brukte åpningstalen på KS sine kommunedager til ren utskjelling av Utdanningsforbundet.

Jeg skjønner godt at de ikke likte ordbruken. Hvem vil vel være inkompetent?

Men det går an å endre på det.

Da handler det om noe annet enn en barnslig debatt der KS er såra og skuffet over karakteristikker.

Det tjener ikke norsk skole å prøve å valse over lærerne, slik KS nå gjør.

Vi krever respekt for læreryrket.

Vi krever respekt for det store ansvaret og utfordrende arbeidet lærerne har.

Og vi krever rammevilkår som gjør det mulig for oss å gjøre jobben vår på en god måte.

De som har ansvar for rammevilkårene for skolen må ta dette inn over seg.

Så lenge dette ikke skjer, har vi en jobb å gjøre.

Til høsten skal det gjennomføres en omfattende reform i skolen – Kunnskapsløftet.

Skal reformen lykkes, trengs det engasjerte og entusiastiske lærere. 

KS opptrer dessverre på en måte som bare skaper motløshet og frustrasjon.

Denne konfrontasjonslinja burde bekymre alle som har ansvar for norsk skole, og som er opptatte av kvaliteten i skoletilbudet.

Og vi i Utdanningsforbundet skal avkle skolepolitikken til KS.

Oppdraget er klart. Stortinget har vedtatt viktige reformtiltak.

Ingen vil være viktigere enn lærerne når disse tiltakene skal settes ut i livet. Reformen kan rett og slett ikke gjennomføres uten positiv medvirkning fra lærerne.

Det handler om å utvikle en bedre skole, en skule for morgendagen, en skole der den enkelte elev får god oppfølging, en skule der lærerne får lov til å være lærere – og bruke sin tid til undervisning og arbeid med elevene.

Kompetanse i KS fordrer respekt og forståelse for de utfordringene lærerne møter i sitt daglige arbeid.

Vi hadde ventet noen positive signaler om at KS ser verdien av det arbeidet lærerne utfører.

I stedet blir vi møtt med harselas og negative holdninger.

Vi møter en arbeidsgiver som faktisk ikke bygger sin politikk på reelle hensyn til skolen og til lærerne. Vi møter en arbeidsgiver som er opptatt av én ting, å fjerne avtalene som sikrer lærerne den profesjonelle friheten de må ha i sin yrkesutøvelse.  

KS vil kontorisere læreryrket.

Om de lykkes med det, får de kanskje lydige folk.

Og de får, tilsynelatende, god styring med de ansatte.

Men ikke med skolen, ikke med den gode undervisningen, ikke med det som skaper motiverte og lærende elever.

Kompetent skoleledelse handler om å skjønne at det aller viktigste er å sette lærerne i stand til å ta ansvar selv. Slik må det være. Det er det vi er utdannet for, å ta ansvar for læringsprosesser der vi ut fra vårt faglige, profesjonelle skjønn, og våre kunnskaper om elevene, finner fram til hvordan undervisningen best kan gjennomføres.

KS skal få merke vår samlede styrke når vi nå med all vår kraft går inn i kampen for fellesskapsskolen og lærernes faglige rettigheter.

Den kampen skal vi vinne!

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
webmaster