Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Til stede på møte var Kari Hansen, Marie Edin Solheim, Finn Westgård, Solveig Halseth, Elisabeth Ilsaas og Per  Skaare

Sak 1. Vedr. juleball

FAU har mottatt brev fra Dag Lerdal vedr. FAU sin forespørsel om en fridag på skolen i forbindelse med juleball. FAU uttrykker tilfredshet med et innholdsrik og raskt svar og et tydelig uttrykk om at FAU blir tatt på alvor ved skolen. FAU har vedtatt å bevilge 1000 kr til arrangementet men er usikre på om dette er gjort. Dette vil bli fulgt opp.

Sak 2. Bruk av datarom på kveldstid

Dette følges opp på neste møte i SU (samarbeidsutvalget) med utgangspunkt i FAU referat fra 02.12.2003

Sak 3. FAU’s satsingsområder

Områdene (”økt trivsel i skolen”, ”økt oppslutning på foreldremøtene”, ”skoletur”) ble gjennomgått. FAU vil til neste møte i SU legge fram disse områdene slik at de der kan gjennomdiskuteres, kvalitetsheves og organiseres. Hvert av områdene har en ansvarlig fra FAU, disse vil delta på SU møte og framlegge en begrunnelse og en skisse på hvordan områdene kan løses.

Sak 4. FAU’s økonomi

FAU vil som i fjor sende en bankgiro til alle foreldre med ønske om bistand til FAU sitt arbeid. Med utsendelsen legges det ved et brev som beskriver hvilke oppgaver FAU utfører og hva pengene blir brukt til.

Sak 5. Oppdatering av permer

Et par uklarheter ble oppdaget i permen som nå er ute hos alle Klassekontakter. Vi håper Marit Mølstad som tidligere vil flette inn disse endringene og sende det ut til de som innehar permene i dag. Rettelsene er ”overlevert”

Sak 6. SU møte

FAU vil foreslå at neste SU møte legges til mandag den 16 januar. Tidspunkt avtales senere. Dette følges opp av Per.

 

Sak 7. Evt

Elisabeth kontakter Hans Peter Adolfsen med henblikk på at elever ved skolen kan få smake ToFu – nuddelprodukter som er i ferd med å utvikles på Rena.  Begrunnelsen til FAU er å bidra til å fokusere på at det skjer utvikling i kommunen. FAU vil se på mulighetene for en slik hendelse sammen med markering av andre områder FAU ønsker å ha fokus på.

Neste møte er tirsdag  3 februar
 

 

 

Forside Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

 Send gjerne kommentarer om skolens hjemmesider! 
post@amot.gs.hm.no