Åmot ungdomsskole
Den praktiske gjennomføringen av "Birkebeinerprosjektet"

Prosjektdeltakere og tidsressurs

Elevene i 8A og 8B hadde Birkebeinerrennet som prosjekt. Elevene i disse to klassene skrev i løpet av en 3 ukers periode om historien, folk i fokus og om fakta om rennet. De har også skannet inn mange historiske bilder og bilder fra fjorårets renn. Elevene som gjorde dette gjorde arbeidet i skoletida og som en del av et vanlig prosjektarbeid. Alt i alt har elevene i de to 8.klassene produsert alt stoff som ikke er direkte knyttet til reportasjene fra fredag og lørdag under årets Birkebeinerrenn.

Selve renndagen og dagen før hadde et eget redaksjonsteam, bestående av 5 jenter og 5 gutter fra 9. og 10. klasse, ansvaret for å lage ferske reportasjer, intervjuer, lydopptak, m.m. Disse elevene deltok helt frivillig og gjorde det ut fra egen interesse.

Elevene mottok imidlertid transporthjelp fra foreldre og lærere i forbindelse med fotografering fra sporet (v/starten og Skramstadsetra/Dølfjellet). En del av bildene ble overført til skolen via telefon.

8. klassenes arbeid med prosjektet skjedde innenfor vanlig skoletid, og kan ses på som den del av vårt arbeid som faller inn under reform 97 med sterk vektlegging på prosjektarbeid. Elevenes frivillige arbeid, hvor de var aktive hele fredag ettermiddag og store deler av påfølgende lørdag, kan bli sett på i et perspektiv som går utover reform 97.

 

Oppbygging av Birkebeinersidene

Dette prosjektet tar sikte på at elever ved Åmot ungdomsskole skal presentere og dekke Birkebeinerrennet "live" på Internett.

På grunnlag av diskusjoner med elevene, laget lærerne i prosjektet en mal for sidenes design. Her ble også grovinndelingen for innholdet diskutert. På bakgrunn av diskusjonene kom man frem til at sidene deles inn i fire hoveddeler: Historie, Folk i fokus, Årets renn og Fakta.

Når det gjelder sidenes design kom vi frem til at det var hensiktsmessig å benytte seg av èn felles skrifttype. Vi valgte å bruke samme skrifttype det offisielle Birkebeinerrennet benytter seg av – Garamond.

Med tillatelse fra Birkebeinerrennet A/S benyttet vi også den offisielle birkebeiner-logoen. Denne ble plassert øverst i venstre hjørne på samtlige sider.

I forbindelse med valg av bakgrunn, ble det bestemt at venstremargen skulle ha samme farge som en av de offisielle birkebeinerfargene. Vi valgte burgunderrød.

Bakgrunnen for øvrig ble bestemt til å være hvit, kombinert med en svake, grå fremtoninger av de to birkebeinerne, fra den offisielle logoen.


Til søkemotorer på Internett

Malen til sidene og Internett adressa var flere måneder før rennet klart, og vi publiserte nettadressa til de mest brukte søkemotorene. Til dette brukte vi gratistjenesten Ultimate Promotion. som bl. a registrer din Internett adresse hos følgende søkemotorer; Alta Vista, Lycos, Web Crawler, InfoSeek, HotBot, Excite, What-U-Seek, Northern Light, Infomak, PlanetSearch, Anzwers, SearchIt, Google. Etter kort tid var våre sider fanget opp av disse søkemotorene.

For at søkemotorene skal fange opp Internettsidene er det også viktig å ha kjennskap til meta tags i HTML. Vi skal her ikke forklare hva dette er, men riktig bruk av meta tags kan gjøre at dine sider blir listet opp først etter søk eller høyt oppe på søkelistene. Våre sider om rennet ble f. eks. hos AltaVista (SOL/Kvasir listet opp først) etter søk på Birkebeinerrennnet.

 

Startsteder

Birkebeinerrennet 99 har blitt registrert under ski hos SOL/Kvasir. Hos Yahoo Norge ble den ikke lagt inn, selv om den ble registrert.

 

AviserDagbladets oppslag om Birkebeinerprosjektet.

Dagbladet hadde en notis i vinter om vår dekning. Lokale aviser fant det ikke interessant å skrive at vi skulle dekket rennet "live".

 

Skolens hjemmeside

På skolens hjemmeside hadde vi det som "førstesideoppslag".

 

Avis i skolen

Vi vil delta i Avis i skolen sin konkurranse om hvem som lager årets skoleavis-side på Internett 1998/99.

 

Ble den lest?

Vi vet at svært mange Internett brukere bruker søkemotorer og startsteder for å finne nettsteder. Det største startstedet i Norge er Sol/Kvasir. Dagen etter rennet var våre Internettsider det 10 mest besøkte stedet ut fra Sol/Kvasir sine sider. Nedenfor følger utdraget fra Kvasir


SOL Kvasir: Topp 30

Dette er listen over de 30 best besøkte oppføringene i Kvasir. Listen er satt opp på bakgrunn av 359410 hopp ut fra Kvasir 21. mars 1999. Det er kun unike IP-adresser som blir talt, og hopp som skjer fra denne listen regnes ikke med i statistikken. Listen sier ingen ting om nettstedenes totale popularitet, siden det kun vises besøk som kommer via Kvasir.

 1. Birkebeinerrennet 1999 [Ski] (1044)
  Ett av verdens eldste og mest utfordrende skiturrenn. Det 62. rennet arrangeres 20. mars 1999.
 2. Eros Chat [Webchat] (597)
  Flere rom, enkel å bruke, Java-basert og med norske menyer.
 3. Chat-/snakk-side med Java [Webchat] (439)
  Møt andre på nettet!
 4. Kontaktannonser fra Paradise Online [Kontaktformidling] (381)
  Gratis kontaktannonser med direkte e-post til annonsørene.
 5. Chat.no [Webchat] (368)
  Møt andre og snakk privat eller delta i større grupper. Java-basert snakkeside som er enkel å bruke.
 6. Cupido [Seksualitet] (353)
  Her finner du erotikk, ikke pornografi. Bilder og lesestoff - også fagstoff.
 7. Gratis SMS fra mobiltelefon [Tekstmeldinger] (342)
  Oppskrift på hvordan du går fram for å sende tekstmeldinger gratis.
 8. LekChat [Webchat] (303)
  Erotisk pratelinje på Internett.
 9. Frekke nakenbilder [Humor] (300)
  Nakenbilder av en rekke kjendiser.
 10. Birkebeinerrennett - "Live" dekning [Innkommende] (276)
  "Live" dekning av birkebeinerrennet 1999 - laget av elever ved Åmot ungdomsskole

 

Våre erfaringer

Under "live" overføringen (renndagen og dagen før) var det jentene som valgte å skrive reportasjer. Alle reportasjene ble skrevet av jenter. Det var også jentene som klarte å få tak i kjendisene til intervjuer.

Guttene tok seg av den tekniske biten. De lyttet på Radio Åmot og gjorde lyden om til digitale filer (real audio format). For øvrig gjorde guttene en kjempejobb med lyden. De brukte uka før rennet til på egen hånd lære seg alt om å gjøre om lyden til digitale filer, og de lærte også å legge klikkbare lydfiler ut på Internett.

Vi kunne også tydelig se en stor forskjell på kjønn i første del av prosjektet hvor 8. klassene jobbet med historien, fakta og folk i fokus. Jentene var mye flinkere enn guttene til å skrive. Mange av guttene var mest opptatt av å scanne bilder og å finne fram til fakta opplysninger. Mange hadde vanskeligheter med å komme i gang med skrive prosessen.

 

Prosjektets innhold

Hovedside 

  Sammendrag

  Innledning

  Problemstilling

  En teoretisk
belysning

  Den praktiske
  gjennomføringen

  Konklusjon

Forside | Skolen vår | Prosjekter | Elevsider |
Ansatte| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!